Priemonė įgyvendinta Portfelinės garantijos paskoloms

Kodėl naudinga?

Priemonės tikslas – palengvinti finansavimo gavimą smulkiajam ir vidutiniam verslui, kai šis susiduria su kredito įstaigai nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema.

Kas gali kreiptis?

Smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai (SVV).

Šiuo metu dėl galimybės pasinaudoti Portfelinėmis garantijomis paskoloms kviečiame kreiptis į šias finansų įstaigas:

Verslo subjektų, pasinaudojusių finansine priemone „ Portfelinės garantijos paskoloms“ ir sudariusių sutartis, sąrašas.

Visa priemonių statistika.

Kiek?

Didžiausia paskolos suma – 1 875 000 Eur, arba įmonių, vykdančių krovinių vežimo keliais veiklą, atveju – 937 500 Eur. Finansavimas gali būti teikiamas ne ilgesniam nei 120 mėnesių laikotarpiui, o kredito linijos forma – 36 mėnesiams.

Paskolų, suteiktų su portfeline garantija, garantavimui skirta 50,31 mln. Eur Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Kaip veikia?

Portfelines garantijas paskoloms teikia ir dokumentaciją rengia atrinktos finansų įstaigos, besivadovaudamos savo vidaus tvarkomis ir procedūromis.

Portfelinė garantija garantuoja 80 proc. paskolos sumos grąžinimą kredito įstaigai. Šis dydis taikomas kiekvienam į kredito įstaigos portfelį įtrauktam sandoriui, tačiau bendra „Invega“ išmokų suma negali viršyti didžiausios išmokų sumos, ribojamos viršutinės ribos norma – 20 proc. Garantuotoms paskoloms kredito įstaigos taiko mažesnę palūkanų maržą nei rinkos sąlygomis teikiamoms paskoloms. Priemonė „Portfelinės garantijos paskoloms, finansuojamos iš Europos regioninės plėtros fondo“ teikiama kaip de minimis pagalba pagal Reglamentą Nr. 1407/2013.

Garantuojamos paskolos suteikiamos tik potencialiai ekonomiškai gyvybingoms veikloms, susijusioms su SVV subjektų steigimu, plėtra ar stiprinimu, finansuoti arba naujiems projektams įgyvendinti, patekti į naujas rinkas arba jau įsteigtų įmonių naujai veiklai vykdyti.

Garantuojamos paskolos teikiamos investicijoms ir apyvartiniam kapitalui finansuoti.

Dažniausiai užduodami klausimai

1. SVV deklaracijos pildymo atmintinė

SVV deklaracijos pildymo atmintinė:

  1. Išsiaiškinkite kokia įmonė esate (savarankiška, susijusi ir (arba) partnerinė).
  2. Jei turite susijusių ir (arba) partnerinių įmonių, šių ryšius nurodykite nepriklausomai nuo šalies, kurioje įmonės veikia.
  3. Kad būtų lengviau, turėkite akcininkų struktūrą.
  4. Jei įmonės akcininkas yra fizinis asmuo, pasitikrinkite kokiomis veiklomis užsiima šio asmens kitos įmonės.
  5. Apskaičiuokite įmonės (įmonių) darbuotojų skaičių, metines pajamas ir balanso turtą.
  6. Finansinius duomenis (5 punktas) nurodykite už paskutinius 3 finansinius metus.
  7. Valstybės įmonei Registrų centrui pateikite patvirtintų metinių finansinių ataskaitų rinkinius, jei to dar neatlikote.
  8. Nustatykite įmonės dydį (labai maža, maža, vidutinė, didelė įmonė).
  9. Nustatykite šiuo metu esantį įmonės statusą (SVV subjektas, ne SVV subjektas).
  10. Nepamirškite, kad SVV deklaracijoje pateikiami pildymo dieną aktualūs duomenys.

Atsisiųsti išsamų gidą