Audito ir rizikos valdymo komitetas

Audito ir rizikos valdymo komitetas išrinktas 4 metų kadencijai, bet ne ilgiau kaip iki stebėtojų tarybos kadencijos pabaigos (2027 m. balandžio 8 d.).

Komitetas darbą pradėjo 2024 m. kovo 6 d.

Laura Garbenčiūtė-Bakienė

Laura Garbenčiūtė-Bakienė

Audito ir rizikos valdymo komiteto pirmininkė.

Daugiau nei 25 metų patirtis išorės, vidaus audito, valdysenos, rizikų ir finansų valdymo bei vidaus kontrolės srityse.

Laurynas Bukys

Laurynas Bukys

Rizikos valdymo bei atitikties ekspertas, sukaupęs daugiau nei dešimties metų patirtį Didžiosios Britanijos, Japonijos ir Skandinavijos bankuose.

Aivaras Čičelis

Aivaras Čičelis

Pastaruosius 25 metus praleido SEB banko grupėje, 13 iš jų – dirbdamas SEB banko valdyboje. Per šį laikotarpį jam teko vadovauti įvairiems banko padaliniams, būti atsakingam už didžiausius banko projektus. Šiuo metu užima nepriklausomo valdybos nario pareigas keliose didelėse Lietuvos bendrovėse.