Visuotinės dotacijos priemonės „Eco konsultantas LT“ paraiškų priėmimas nuo 2020 m. balandžio 14 d. sustabdytas. Paraiškos, gautos po kvietimo sustabdymo, nebus vertinamos.

Kodėl naudinga?

Skiriama 4000 Eur efektyvesnio išteklių naudojimo, gamtinių resursų tausojimo konsultacijų išlaidoms kompensuoti per 6 mėnesius.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Kiek?

Vienam projekto vykdytojui per dotacijos sutarties galiojimo laikotarpį didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 4 000 Eur.

Pareiškėjai
Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ)
Kompensacijos dydis 85 proc.
Fiksuotasis valandinis konsultacijų įkainis 54,94 Eur/val. be PVM*

65,75 Eur/val. su PVM*

 Konsultacijų temos: „Atliekų perdirbimas ir antrinis panaudojimas gamyboje“, „Ekologinis gaminių projektavimas“, „Eko-inovacijų diegimas“.
44,72 Eur/val. be PVM*

53,39 Eur/val. su PVM*

 Konsultacijų temos: „Taršos prevencija“, „Aplinkosaugos vadybos sistemų diegimas“.
Konsultacijų temos MVĮ efektyvesnio išteklių naudojimo, gamtinių resursų tausojimo, ekoinovacijų diegimo ir panašiais klausimais: „Atliekų perdirbimas ir antrinis panaudojimas gamyboje“, „Ekologinis gaminių projektavimas“, „Eko-inovacijų diegimas“, „Taršos prevencija“, „Aplinkosaugos vadybos sistemų diegimas“.

*įkainis galioja paraiškoms gautoms nuo 2019 m. kovo 1 d. 

Kaip veikia?

Norint pasinaudoti priemone, reikia pateikti paraišką „Invegai“. Konsultantus ir konsultacijų temas rasite Verslo konsultantų tinklo puslapyje.

Išlaidos bus kompensuojamos gavus ataskaitą iš Verslo konsultantų tinklo apie gautas ir apmokėtas konsultacijas, ne vėliau kaip iki antro mėnesio, einančio po ataskaitinio kalendorinio mėnesio, pabaigos.

Kaip apskaičiuojamas kompensacijos dydis?

Skaičiavimo pavyzdys: jei įmonė  konsultavosi tema „Eko-inovacijų diegimas“, kompensacijos dydis 85 proc., jai taikomas fiksuotasis įkainis 54,94 Eur/val, tai už 2 valandų konsultaciją jai bus išmokėta: 2*54,94*85% = 93,40 Eur dydžio kompensacija.

Print Friendly, PDF & Email