Dėmesio!
Visuotinės dotacijos priemonės NR. 03.2.1-IVG-T-825 „Expo konsultantas LT“ paraiškų priėmimas nuo 2020 m. balandžio 6 d. sustabdytas.

Visos iki 2020 m. balandžio 6 d. gautos paraiškos yra užregistruotos. Nesant galimybės patenkinti visų pateiktų paraiškų dėl priemonės lėšų pasibaigimo, jų vertinimai bus atliekami ir sprendimai dėl visuotinės dotacijos lėšų skyrimo priimami atsižvelgiant į konkrečios paraiškos pateikimo datą, jos automatinio registravimo eiliškumą ir priemonės lėšų likutį.

Rezervinis projektų sąrašas

Skelbiame priemonės „Expo konsultantas LT“ rezervinį projektų sąrašą. Rezervinis projektų sąrašas sudarytas pagal teigiamai įvertintų paraiškų, gautų iki priemonės „Expo konsultantas LT“ kvietimo sustabdymo datos, t. y. iki 2020 m. balandžio 6 d., registravimo INVEGOJE eilę.

Pareiškėjo pavadinimas Didžiausia galima projekto finansavimo lėšų suma, EUR
1. MB „Lioli lioli“ 4 000
2. UAB „GR INVEST“ 4 000
3. MB „Mikrotronas“ 4 000
4. MB „Medicina sau“ 4 000
5. UAB „Masaranga“ 4 000
6. UAB „Tria maria“ 4 000
7. UAB „Siuntina“ 4 000
8. MB „Jūsų grožis“ 4 000
9. UAB „Ibeka“ 4 000
10. UAB „Balbekas“ 4 000
11. UAB „Eskavaras“ 4 000
12. UAB „Turgaus kepyklėlė“ 4 000
13. MB „Canna Mella“ 4 000
14. UAB „Audesa“ 4 000
15. MB „Aikona“ 4 000
16. UAB „Karibas“ 4 000
17. UAB „Instagrama“ 4 000
18. UAB „Kluborama“ 4 000

Sąrašas skelbiamas, vadovaujantis 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ priemonės Nr. 03.2.1-IVG-T-825 „Expo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2017 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 4-449 su vėlesniais jo pakeitimais, 8 punkto nuostatomis ir suderinus su Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija.

Kodėl naudinga?

Skiriama 4000 Eur eksporto konsultacijų išlaidoms kompensuoti per 6 mėnesius.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Kiek?

Vienam projekto vykdytojui per dotacijos sutarties galiojimo laikotarpį didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 4 000 Eur.

Pareiškėjų amžius MVĮ iki 3 m. MVĮ virš 3 m. (imtinai)
Kompensacijos dydis 85 proc. 50 proc.
Fiksuotasis valandinis eksporto konsultacijų įkainis 83,45 Eur/val. be PVM*
100,25 Eur/val. su PVM*
Konsultacijų temos Pasirengimo eksportui veiksmų planas
  • Eksporto strategija
  • Tikslinių eksporto rinkų pasirinkimas ir išorinė komunikacija
  • Tarptautinės prekybos teisiniai aspektai ir sertifikavimas užsienio rinkose
  • Techniniai ir gamybiniai eksporto aspektai
  • Eksporto rizikos valdymas

*įkainis galioja paraiškoms gautoms nuo 2019 m. kovo 1 d.

Kaip veikia?

Norint pasinaudoti priemone, reikia pateikti paraišką „Invegai“. Konsultantus ir konsultacijų temas rasite Verslo konsultantų tinklo puslapyje.

Išlaidos bus kompensuojamos gavus ataskaitą iš Verslo konsultantų tinklo apie gautas ir apmokėtas konsultacijas, ne vėliau kaip iki antro mėnesio, einančio po ataskaitinio kalendorinio mėnesio, pabaigos.

Kaip apskaičiuojamas kompensacijos dydis?

Skaičiavimo pavyzdys: jei įmonė yra veikianti iki 3 metų, jai taikomas kompensacijos dydis 85 proc., fiksuotasis įkainis 83,45 Eur/val. Už 2 valandų konsultaciją jai bus išmokėta: 2*83,45*85% = 141,86 Eur dydžio kompensacija.

 

Sąlygos

Pildyti paraišką

Kontaktai:
expo@invega.lt

Bendriniai klausimai:

8 5 210 7510

 

 

Print Friendly, PDF & Email