Kodėl naudinga?

Skiriama 4000 Eur eksporto konsultacijų išlaidoms kompensuoti per 6 mėnesius.

Kas gali kreiptis?

Labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės.

Kiek?

Vienam projekto vykdytojui per dotacijos sutarties galiojimo laikotarpį didžiausia galima skirti finansavimo lėšų suma yra 4 000 Eur.

Pareiškėjų amžius MVĮ iki 3 m. MVĮ virš 3 m. (imtinai)
Kompensacijos dydis 85 proc. 50 proc.
Fiksuotasis valandinis eksporto konsultacijų įkainis 83,45 Eur/val. be PVM*

100,25 Eur/val. su PVM*

Konsultacijų temos Pasirengimo eksportui veiksmų planas
  • Eksporto strategija
  • Tikslinių eksporto rinkų pasirinkimas ir išorinė komunikacija
  • Tarptautinės prekybos teisiniai aspektai ir sertifikavimas užsienio rinkose
  • Techniniai ir gamybiniai eksporto aspektai
  • Eksporto rizikos valdymas

*įkainis galioja paraiškoms gautoms nuo 2019 m. kovo 1 d.

Kaip veikia?

Norint pasinaudoti priemone, reikia pateikti paraišką „Invegai“. Konsultantus ir konsultacijų temas rasite Verslo konsultantų tinklo puslapyje.

Išlaidos bus kompensuojamos gavus ataskaitą iš Verslo konsultantų tinklo apie gautas ir apmokėtas konsultacijas, ne vėliau kaip iki antro mėnesio, einančio po ataskaitinio kalendorinio mėnesio, pabaigos.

Kaip apskaičiuojamas kompensacijos dydis?

Skaičiavimo pavyzdys: jei įmonė yra veikianti iki 3 metų, jai taikomas kompensacijos dydis 85 proc., fiksuotasis įkainis 83,45 Eur/val. Už 2 valandų konsultaciją jai bus išmokėta: 2*83,45*85% = 141,86 Eur dydžio kompensacija.

 

Sąlygos

Pildyti paraišką

Kontaktai:
expo@invega.lt
8 5 2780375

Bendriniai klausimai:

8 5 210 7510

 

 

Print Friendly, PDF & Email