Verslo atstovai, kreipdamiesi į kredito įstaigą dėl paskolos verslui pradėti ar plėsti, dažnai susiduria su kredito įstaigai nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema. INVEGA padeda išspręsti šią problemą, garantuodama pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc. Minimalus garantijos dydis turi siekti 5000 eurų. Paskolų garantijos gali būti individualios arba portfelinės:

invega

Individualios garantijos – INVEGA garantuoja pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc. sumos, o likusi dalis padengiama paskolos ėmėjo pasiūlytais užstatais. Individualia INVEGA garantija galima pasinaudoti tiek skolinantis verslui rinkos sąlygomis, tiek imant bet kurią INVEGOS administruojamą lengvatinę paskolų priemonę.

Portfelines garantijas galima užsitikrinti INVEGA atrinktose kredito įstaigose, kurios turi sudariusios nustatyto dydžio paskolų portfelį ir į jį gali įtraukti iki 80 proc. paskolos dydžio garantiją. Pagal šią priemonę kreditavimo sandorius teikia ir dokumentaciją rengia pačios įstaigos, besivadovaudamos savo vidaus tvarkomis ir procedūromis.

Norint pasinaudoti garantijų priemone, reiktų kreiptis į kredito įstaigą (banką, kredito uniją ar lizingo bendrovę ir kt.) ir susitarti dėl finansavimo sąlygų (paskolos sumos, valiutos, trukmės, grąžinimo grafiko, palūkanų normos ir pan.). Kredito įstaiga, priimdama sprendimą kredituoti, nuspręs, ar pakanka užstato. Įmonė ar verslininkas turi dalyvauti projekte nuosavomis lėšomis ar turtu iki paskolos panaudojimo arba proporcingai vienu metu su paskolos lėšų panaudojimu. Jei užstato nepakanka, kredito įstaiga gali:

1. kreiptis į INVEGĄ dėl individualios garantijos suteikimo ir pateikti reikiamus dokumentus;
2. kreditą įtraukti į bendrą kredito įstaigos portfelį.

Už suteiktą garantiją paskolos gavėjas turėtų sumokėti vienkartinį garantijos atlyginimą.
Šiuo metu garantijos atlyginimo dydis priklauso nuo prašomos garantijos sumos. Garantijos atlyginimas sumokamas už visą pirminį garantijos galiojimo laikotarpį (kol pagal paskolos gražinimo grafiką bus grąžinta INVEGOS garantuota paskolos dalis).
Garantijos atlyginimo dydis priklauso nuo paskolos gavėjo amžiaus. Įmonėms ir verslininkams, veikiantiems iki 3 metų, nustatytas 4 proc. nuo garantijos sumos dydis, o įmonėms ir verslininkams, veikiantiems 3 metus ir ilgiau, – 3 proc. nuo garantijos sumos dydis.
Paskolos gavėjui anksčiau laiko grąžinus garantuotą paskolos dalį ar nevisiškai panaudojus garantuotą paskolą, garantijos atlyginimas nėra perskaičiuojamas ir grąžinamas.

Šiuo metu valstybė skatina ir remia įmones ir verslininkus, imančius paskolas su INVEGOS garantija, sumokėdama už paskolos gavėją dalį garantijos atlyginimo.
Garantijos atlyginimas subsidijuojamas iki 579 240 EUR garantijos sumos. 579 240 EUR garantijos sumos perviršis nėra subsidijuojamas ir SVV subjektas turi sumokėti visą kainą (Garantijos atlyginimo subsidijavimo nuostatų 5.2 p.).
Subsidijavimo tarifas priklauso nuo paskolos gavėjo amžiaus ir SVV subjekto statuso. Paskolos gavėjams, SVV subjektams, subsidijuojama 3/4, 2/3 arba 1/2 INVEGOS garantijos atlyginimo:
• Naujoms įmonėms (veikiančioms trumpiau nei 3 metus) ir veiklą pradėjusiems verslininkams subsidijuojama 3/4 garantijos atlyginimo.
• Labai mažoms (mikroįmonėms) ir mažoms įmonėms ir verslininkams, veikiantiems 3 metus ir ilgiau, subsidijuojama 2/3 garantijos atlyginimo.
• Vidutinėms įmonėms ir verslininkams, veikiantiems 3 metus ir ilgiau ir kuriose dirba mažiau kaip 250 darbuotojų, subsidijuojama 1/2 garantijos atlyginimo.
Jeigu SVV subjektas turi kelias garantijas, tokiu atveju sumuojami garantijų likučiai. Garantijos atlyginimas subsidijuojamas, jei garantijų likučių suma yra iki 579 240 EUR.
SVV subjekto amžius nustatomas pagal įmonės registravimo datą Juridinių asmenų registre.

Garantijos atlyginimas taip pat turi būti sumokamas, kai paskolos gavėjo ir kredito įstaigos sutarimu yra koreguojamas paskolos grąžinimo grafikas ir dėl naujojo grafiko yra pratęsiamas garantijos galiojimo terminas. Šiuo atveju garantijos atlyginimas skaičiuojamas nuo pratęsiamos garantijos likučio dydžio, taikant tą patį dydį, kaip ir suteikimo metu (3 arba 4 proc.)
Garantijos sumos didinimo ar garantijos galiojimo termino pratęsimo atveju, garantijos atlyginimas apskaičiuojamas pagal kredito įstaigos ar lizingo bendrovės pateiktą pakeistą paskolos grąžinimo ar lizingo įmokų mokėjimo grafiką ir atsižvelgiant į pirminį paskolos grąžinimo ar lizingo įmokų mokėjimo grafiką. Minimalus garantijos atlyginimas už pakeitimo atlikimą netaikomas.[„Garantijos atlyginimo grąžinimas garantijos atsisakymo atveju“ id=“citem_dbca-2b95″ parent=“collapse_c2dd-cfd6″]

Paskolos gavėjo prašymu yra grąžinama dalis sumokėto garantijos atlyginimo, jei atsisakoma garantijos ir jei paskolos lėšos nebuvo išduotos (finansų įstaiga neturi būti išmokėjusi nei 0,01 EUR paskolos). Šiuo atveju yra grąžinama garantijos atlyginimo dalis, už nepanaudotą garantijos galiojimo terminą (išskyrus laikotarpį nuo garantijos išdavimo dienos iki prašymo grąžinti dalį garantijos atlyginimo pateikimo INVEGAI (registravimo).

INVEGOS garantija, dalinis garantijos atlyginimo ir palūkanų subsidijavimas, yra nereikšmingos valstybės pagalbos verslui formos, teikiamos pagal de minimis taisyklę, t. y. per 3 metus suteikta pagalba negali viršyti 200 000 EUR. 

„Achemos“ kredito unija
Akademinė kredito unija
Alytaus kredito unija
Anykščių kredito unija
Aukštaitijos kredito unija
Biržų kredito unija
Centro kredito unija
Druskininkų kredito unija
Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unija
Grigiškių kredito unija
Grinkiškio kredito unija
Ignalinos kredito unija
Joniškio kredito unija
Jurbarko kredito unija
Kaišiadorių kredito unija

Kooperatinė bendrovė ARKU kredito unija
Kauno kredito unija
Kelmės kredito unija
Kėdainių krašto kredito unija
Klaipėdos kredito unija
Klausučių kredito unija
Kredito unija „Saulėgrąža“
Kredito unija „Zanavykų bankelis“
Kredito unija „Žemdirbio gerovė“
Kredito unija „Gargždų taupa“
Kredito unija „Jonavos žemė“
Kredito unija „Sūduvos parama“
Kredito unija „Tikroji viltis“
Kredito unija „Vievio taupa“
Kretingos kredito unija
Kredito unija „Kupiškėnų taupa“
Kredito unija „Germanto lobis“
Kredito unija „Mano unija“
Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“
Kredito unija „Moterų taupa“
Kredito unija „Magnus“
Kredito unija „Prienų taupa“
Kredito unija „Skuodo bankelis“
Širvintų kredito unija
Vilkaviškio kredito unija
LTL kredito unija
Mažeikių kredito unija
Naftininkų kredito unija
Šeimos kredito unija
Pagėgių kredito unija
Pakruojo ūkininkų kredito unija
Palangos kredito unija
Panevėžio kredito unija
Pareigūnų kredito unija
Pasvalio kredito unija
Plungės kredito unija
Radviliškio kredito unija
Raseinių kredito unija
Rato kredito unija
Rokiškio kredito unija
Sedos kredito unija
Šilalės kredito unija
Šilutės kredito unija
Tauragės kredito unija
Trakų kredito unija
Ukmergės ūkininkų kredito unija
Utenos kredito unija
Varėnos kredito unija
Vilniaus kredito unija

Print Friendly, PDF & Email