Verslo atstovai, kreipdamiesi į kredito įstaigą dėl paskolos verslui pradėti ar plėsti, dažnai susiduria su kredito įstaigai nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema. INVEGA padeda išspręsti šią problemą, garantuodama pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc. Minimalus garantijos dydis turi siekti 5000 eurų. Paskolų garantijos gali būti individualios arba portfelinės:

Individualios garantijos – INVEGA garantuoja pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc. sumos, o likusi dalis padengiama paskolos ėmėjo pasiūlytais užstatais. Individualia INVEGA garantija galima pasinaudoti tiek skolinantis verslui rinkos sąlygomis, tiek imant bet kurią INVEGOS administruojamą lengvatinę paskolų priemonę.

Portfelines garantijas galima užsitikrinti INVEGA atrinktose kredito įstaigose, kurios turi sudariusios nustatyto dydžio paskolų portfelį ir į jį gali įtraukti iki 80 proc. paskolos dydžio garantiją. Pagal šią priemonę kreditavimo sandorius teikia ir dokumentaciją rengia pačios įstaigos, besivadovaudamos savo vidaus tvarkomis ir procedūromis.

Norint pasinaudoti garantijų priemone, reiktų kreiptis į kredito įstaigą (banką, kredito uniją ar lizingo bendrovę ir kt.) ir susitarti dėl finansavimo sąlygų (paskolos sumos, valiutos, trukmės, grąžinimo grafiko, palūkanų normos ir pan.). Kredito įstaiga, priimdama sprendimą kredituoti, nuspręs, ar pakanka užstato. Įmonė ar verslininkas turi dalyvauti projekte nuosavomis lėšomis ar turtu iki paskolos panaudojimo arba proporcingai vienu metu su paskolos lėšų panaudojimu. Jei užstato nepakanka, kredito įstaiga gali:

1. kreiptis į INVEGĄ dėl individualios garantijos suteikimo ir pateikti reikiamus dokumentus;
2. kreditą įtraukti į bendrą kredito įstaigos portfelį.


Už paskolos ar lizingo garantijos suteikimą paskolos ar lizingo gavėjas sumoka INVEGAI garantijos atlyginimą.
Garantijos atlyginimas nustatomas atsižvelgiant į garantijos sumą ir naudojimosi garantija trukmę, t. y. už pirmus naudojimosi metus (1-12 mėn.) bus taikoma fiksuota bazė, o už kiekvienus sekančius – metinė priemoka.
Fiksuota bazė priklausys nuo paskolos ar lizingo gavėjo amžiaus:
SVV įmonės: iki 3 metų* – 1 proc., virš 3 metų (apyvartinės paskolos atveju) – 1 proc., virš 3 metų (investicinės paskolos ir lizingo atveju) – 1,5 proc.
Didelės įmonės: iki 3 metų – 2 proc., virš 3 metų (apyvartinės paskolos atveju) – 1 proc., virš 3 metų (investicinės paskolos atveju) – 1,5 proc.
* – įmonės amžius skaičiuojamas nuo prašymo dėl garantijos gavimo dienos.
Metinė priemoka sieks po 0,2 proc. (investicinės paskolos ir lizingo atveju) ir po 0,4 proc. (apyvartinės paskolos atveju) už kiekvienus papildomus metus (t.y. po 0,2 proc. /0,4 proc. – už 13-24 mėn., už 25-36 mėn. ir t.t.).
Pateikiame kainodaros lenteles pagal įmonių dydžius.

 

SVV subjektai:

Segmentas Fiksuota bazė Metinė priemoka
Visos įmonės iki 3 metų 1%  

 

apyvartinėms 0,4%

investicinėms 0,2%

Apyvartinės nuo 3 metų  1%
Investicinės nuo 3 metų 1,50%

 

Didelės įmonės:

Segmentas Fiksuota bazė Metinė priemoka
Visos įmonės iki 3 metų 2%  

 

apyvartinėms 0,4%

investicinėms 0,2%

Apyvartinės nuo 3 metų  1%
Investicinės nuo 3 metų 1,50%

Garantijų kainodaros pavyzdžiai.

SVV subjektas nuo 3 metų finansuoja investicijas su banko paskola, kurios terminas – 4 metai. Garantuotą paskolos dalį padengs per 3 metus.

Garantijos kaina = Fiksuota bazė + (n * Metinė priemoka)

Garantijos kaina = 1,5% + (2 * 0,2%) = 1,9%

 

Didelė įmonė nuo 3 metų skolinasi apyvartai. Banko paskolos terminas – 2 metai. Garantuotą paskolos dalį taip pat padengs per 2 metus (didelių įmonių garantijų nuostolis dengiamas pagal nuostolio pasidalijimo schemą).

Garantijos kaina = Fiksuota bazė + (n * Metinė priemoka)

Garantijos kaina = 1% + (1 * 0,4%) = 1,4%

Garantijos atlyginimas taip pat turi būti sumokamas, kai paskolos ar lizingo gavėjo ir finansų įstaigos sutarimu yra koreguojamas paskolos ar lizingo grąžinimo grafikas ir dėl naujojo grafiko yra pratęsiamas garantijos galiojimo terminas.

Skaičiuojant garantijos atlyginimą už individualios garantijos suteikimo sąlygų pakeitimą pagal garantijos atlyginimo apskaičiavimo tvarkas, papildomai laikomasi šių nuostatų:

  1. bazė, kuriai taikomas atitinkamas garantijos atlyginimo dydis, yra garantijos sumos likutis INVEGOS sprendimo dėl garantijos suteikimo sąlygų keitimo priėmimo datai;
  2. garantijos atlyginimas už garantijos suteikimo sąlygų pakeitimą (kai ilgėja suteiktos INVEGOS garantijos trukmė) skaičiuojamas už laikotarpį nuo INVEGOS sprendimo dėl garantijos suteikimo sąlygų keitimo priėmimo iki naujo garantijos galiojimo termino pabaigos;
  3. mokėtinas garantijos atlyginimas už garantijos suteikimo sąlygų pakeitimą sumažinamas dydžiu, atitinkančiu garantijos atlyginimo dalį už nepanaudotą garantijos galiojimo terminą pagal paskutinį galiojantį sprendimą. Jis apskaičiuojamas taip: imamas santykis tarp nepanaudoto garantijos galiojimo termino ir planuoto garantijos galiojimo termino, garantijos sumos likutis keitimo datai, ir jų sandaugai pritaikant garantijos suteikimo (sąlygų keitimo pagal paskutinį galiojantį sprendimą) metu taikytą galiojantį garantijos atlyginimo dydį (tarifą).

Garantijos atlyginimas, keičiant garantijos sąlygas, mokamas tik tuo atveju, jeigu darant pakeitimą ilginamas garantijos terminas, visais kitais atvejais mokestis už pakeitimą nėra taikomas.

 

Paskolos (ar lizingo, kredito linijos) gavėjui anksčiau laiko grąžinus dalį garantuotos paskolos ar lizingo sumos arba grąžinus kredito liniją anksčiau laiko, sumokėtas garantijos atlyginimas nėra perskaičiuojamas ir nėra grąžinamas paskolos (ar lizingo, kredito linijos) gavėjui.

 

Sumokėtas garantijos atlyginimas ar jo dalis nėra grąžinama jį sumokėjusiam paskolos (ar lizingo, kredito linijos) gavėjui ir tais atvejais, kai garantuotos paskolos, lizingo ar kredito linijos suma per jos panaudojimo laikotarpį buvo nevisiškai panaudota.

 

Sumokėtas garantijos atlyginimas yra grąžinamas jį sumokėjusiam paskolos (ar lizingo, kredito linijos) gavėjui, kai atsisakoma INVEGOS garantijos iki garantijos lakšto išdavimo (šiuo atveju grąžintinas garantijos atlyginimo dydis nėra mažinamas).

 

Sumokėto garantijos atlyginimo dalis grąžinama jį sumokėjusiam paskolos (ar lizingo, kredito linijos) gavėjui, kai atsisakoma INVEGOS garantijos laikotarpiu po garantijos lakšto išdavimo iki paskolos (ar lizingo, kredito linijos) lėšų (ar lėšų dalies) išmokėjimo. Gražintinas garantijos atlyginimas sumažinamas proporcingai garantijos galiojimo laikotarpiui (t.y. laikotarpiui nuo garantijos lakšto išdavimo iki pranešimo apie garantijos atsisakymą gavimo datos).

Paskolos gavėjo prašymu yra grąžinama dalis sumokėto garantijos atlyginimo, jei atsisakoma garantijos ir jei paskolos lėšos nebuvo išduotos (finansų įstaiga neturi būti išmokėjusi nei 0,01 EUR paskolos). Šiuo atveju yra grąžinama garantijos atlyginimo dalis, už nepanaudotą garantijos galiojimo terminą (išskyrus laikotarpį nuo garantijos išdavimo dienos iki prašymo grąžinti dalį garantijos atlyginimo pateikimo INVEGAI (registravimo).

INVEGOS garantija, dalinis garantijos atlyginimo ir palūkanų subsidijavimas, yra nereikšmingos valstybės pagalbos verslui formos, teikiamos pagal de minimis taisyklę, t. y. per 3 metus suteikta pagalba negali viršyti 200 000 EUR. 

„Achemos“ kredito unija
Akademinė kredito unija
Alytaus kredito unija
Anykščių kredito unija
Aukštaitijos kredito unija
Biržų kredito unija
Centro kredito unija
Druskininkų kredito unija
Gyventojų ir smulkaus verslo kredito unija
Grigiškių kredito unija
Grinkiškio kredito unija
Ignalinos kredito unija
Joniškio kredito unija
Jurbarko kredito unija
Kooperatinė bendrovė ARKU kredito unija
Kauno kredito unija
Kelmės kredito unija
Kėdainių krašto kredito unija
Klaipėdos kredito unija
Klausučių kredito unija
Kredito unija „Saulėgrąža“
Kredito unija „Zanavykų bankelis“
Kredito unija „Ebitum“
Kredito unija „Gargždų taupa“
Kredito unija „Jonavos žemė“
Kredito unija „Sūduvos parama“
Kredito unija „Tikroji viltis“
Kredito unija „Vievio taupa“
Kretingos kredito unija
Kredito unija „Kupiškėnų taupa“
Kredito unija „Germanto lobis“
Kredito unija „Mano unija“
Kredito unija „Mėmelio taupomoji kasa“
Kredito unija „Moterų taupa“
Kredito unija „Magnus“

Kredito unija „Neris“
Kredito unija „Prienų taupa“
Kredito unija „Skuodo bankelis“
Širvintų kredito unija
Vilkaviškio kredito unija
LTL kredito unija
Mažeikių kredito unija
Naftininkų kredito unija
Šeimos kredito unija
Pagėgių kredito unija
Pakruojo ūkininkų kredito unija
Palangos kredito unija
Panevėžio kredito unija
Pareigūnų kredito unija
Pasvalio kredito unija
Plungės kredito unija
Radviliškio kredito unija
Raseinių kredito unija
Rato kredito unija
Rokiškio kredito unija
Sedos kredito unija
Šilalės kredito unija
Šilutės kredito unija
Tauragės kredito unija
Trakų kredito unija
Ukmergės ūkininkų kredito unija
Utenos kredito unija
Varėnos kredito unija
Vilniaus kredito unija

Vytauto Didžiojo kredito unija

Print Friendly, PDF & Email