Atkreipiame dėmesį, kad pagal priemonę „Kompetencijų vaučeris“ kompensacijos nebus mokamos įmonėms už tuos darbuotojus, už kuriuos yra gaunamos Užimtumo tarnybos mokamos subsidijos už prastovas arba subsidijos po prastovų.  Priemonės „Kompetencijų vaučeris“ kompensacijų mokėjimas bus atnaujintas pasibaigus Užimtumo tarnybos subsidijų mokėjimo laikotarpiui, bet ne ilgiau kaip 15 mėnesių nuo dotacijos sutarties pasirašymo datos.


Kodėl naudinga?

Priemonė „Kompetencijų vaučeris“ – tai negrąžintina subsidija, kuri suteikia įmonėms galimybę kelti savo darbuotojų kvalifikaciją ir kompetenciją bei geriau prisitaikyti prie nuolatos kintančių darbo rinkos reikalavimų. Įmonės gali gauti paramą dirbančiųjų mokymui tuo metu, kai jos reikia, ir ta apimtimi, kuri yra reikalinga.

Kas gali kreiptis?

Privatūs juridiniai asmenys ir valstybės arba savivaldybės įmonės, veikiantys ne trumpiau kaip vienerius metus.

Kiek?

Iš viso priemonei įgyvendinti antru kvietimu skirta iki 500 000 EUR Europos socialinio fondo lėšų.

Vienai įmonei darbuotojų mokymo išlaidoms kompensuoti skiriama iki 4500 Eur. Įmonės darbuotojai galės mokytis 15 mėnesių laikotarpiu, o finansuojamoji dalis (kiekvienam darbuotojui) sudaro 70 proc. pagal fiksuotąjį įkainį apskaičiuotų mokymo išlaidų.

 

P1 = 4,6 Eur

P2 nustatomas pagal įmonės vykdomą ekonominę veiklą, tikslų įkainį rasite šioje nuorodoje: įkainiai pagal ekonominės veiklos kodą

Kaip apskaičiuojamas kompensacijos dydis? 

Pavyzdys: įmonės veikla yra pastatų statyba (EVRK2 kodas 41), mokymus lankė 5 darbuotojai, mokymai truko 15 valandų.

Mokymų kompensavimo dydis bus apskaičiuojamas:

(4,6+6,06) Eur X 15 X 5 X 0,7 = 559,65 Eur

Kaip veikia? 

Norėdami pasinaudoti priemone, turite pateikti paraišką INVEGAI, t. y. įmonė turi pasirašyti su INVEGA dotacijos sutartį ir pasirinkti mokymų teikėją ir mokymų programą iš Mokymų teikėjų ir mokymų programų sąrašo, kuris skelbiamas  www.eimin.lrv.lt ir VšĮ Verslios Lietuvos svetainėje, Baigus mokymus, įmonėms bus mokama dalinė patirtų įmonės darbuotojų mokymo išlaidų kompensacija.

Kitos sąlygos

Paraiškos dėl dalinės darbuotojų mokymų išlaidų kompensacijos INVEGAI gali būti teikiamos iki 2020 m. lapkričio 30 d., o dotacijos sutartys turi būti pasirašomos iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Priemonė „Kompetencijų vaučeris“ įgyvendinama pagal 2014–2020 m. ES fondų investicijų veiksmų programos 9 prioritetą „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ ir prisideda prie Investicijų skatinimo ir pramonės plėtros 2014–2020 metų programos.

 

 

Print Friendly, PDF & Email