Kodėl naudinga?

Įmonės ar verslininkai gali susigrąžinti dalį lėšų už sumokėtas paskolos palūkanas ir šias lėšas skirti kitiems verslo poreikiams.

Kas gali kreiptis?

Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) subjektas: labai maža, maža arba vidutinė įmonė ar verslininkas (fizinis asmuo, užsiimantis ūkine komercine veikla).

Kiek?

 • Kompensuojama iki 95 proc. nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos, bet ne daugiau kaip 7 proc. metinių palūkanų.
 • Maksimalus laikotarpis, už kurį gali būti kompensuojamos palūkanos – 36 mėn.
 • Kompensacija gali būti taikoma 200 000 Eur de minimis pagalbos ribose.

Terminai

Priemonės galiojimo terminas neapibrėžtas. Informacija apie priemonės įgyvendinimo pasikeitimus bus paskelbta atskiru pranešimu.

Kokie reikalavimai pareiškėjams?

SVV subjektai negali būti bankrutuojantys, restruktūrizuojami ar likviduojami.
SVV subjekto pagrindinė veikla nėra:

 • Nekilnojamojo turto operacijos;
 • Krovininis kelių transportas ir perkraustymo veikla, kai paskolos skirtos krovinių vežimo transporto priemonėms įsigyti;
 • Augalininkystė ir gyvulininkystė, medžioklė ir susijusių paslaugų veikla;
 • Miškininkystė ir medienos ruoša;
 • Žvejyba ir akvakultūra;
 • Ginklų ir šaudmenų specializuota mažmeninė prekyba;
 • Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla.

Kokios paskolos sutartys tinkamos?

 • Paskolos arba finansinės nuomos (lizingo) sutartis, sudaryta su finansų įstaiga, kuri paraiškos vertinimo metu turi galiojančią sutartį su INVEGA dėl bendradarbiavimo kompensuojant palūkanas (finansų įstaigų sąrašas).
 • Paskolos sutartis, pasirašyta ne anksčiau kaip 2020 m. sausio 1 dieną ir paraiškos pateikimo metu yra galiojanti.
 • Indėlio pereikvojimas (angl. „overdraft“), faktoringas, akredityvas ar banko garantija nėra laikomos paskola pagal šią priemonę.
 • Jei suteikta apyvartinė paskola, ji turi būti suteikta iš INVEGOS administruojamų priemonių lėšų arba su INVEGOS individualia ar portfeline garantija.
 • Jei paskola sudaryta iš kelių dalių su skirtingomis paskirtimis, palūkanos kompensuojamos tik už paskolos dalį, skirtą numatytoms tinkamoms išlaidoms finansuoti. Tokiu atveju paskolos dalys turi būti išskirtos taip, kad būtų galima identifikuoti tinkamos paskolos lėšų dalies paskirtį paskolos išmokėjimo metu, šios dalies grąžinimo grafiką ir jai taikomus palūkanų dydžius.

Kokiais atvejais palūkanos nekompensuojamos?

 • Kai paskola suteikta iš priemonių „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“, „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ arba „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“ lėšų.
 • Kai paskola skirta pirkti ir (ar) statyti nekilnojamajam turtui, siekiant jį parduoti (perleisti) kitiems asmenims, o ne naudoti savo veikloje.
 • Kai paskolos lėšos yra skirtos ne komercinės paskirties automobiliams įsigyti (M1 klasės). Šis punktas netaikomas pareiškėjams, kurių veikla yra automobilių nuoma, vairavimo mokyklos teikiamos paslaugos, keleivių vežimas, įskaitant taksi, ir pavėžėjimas.
 • Kai paskolos lėšos skirtos įmonių akcijoms, obligacijoms įsigyti ar kitam finansiniam turtui finansuoti, kitos paskolos likučio padengimui, dividendams ar tantjemoms išmokėti.
 • Naujos paskolos suteikimui trečiajam asmeniui, trečiųjų asmenų įsipareigojimų padengimui, išskyrus INVEGOS administruojamose priemonėse paskolos lėšomis perfinansuotos paskolos gavėjo investicijos, atliktos ne anksčiau kaip 6 mėn. iki paskolos sutarties pasirašymo.
 • Kai INVEGA buvo priėmusi teigiamą sprendimą ir buvo sudariusi dotacijos sutartis dėl palūkanų kompensacijų pagal kitą dalinio palūkanų kompensavimo priemonės aprašą.

Kaip veikia?

Norint pasinaudoti priemone, reikia pateikti paraišką INVEGAI per elektroninę paraiškų teikimo sistemą.
Kaip užpildyti paraišką, galite susipažinti šioje instrukcijoje.

 • Paraiška vertinama ne ilgiau kaip 30 darbo dienų po tinkamai pateiktų dokumentų.
 • Po teigiamo sprendimo priėmimo palūkanų kompensacija išmokama kas mėnesį.
 • Pasirašius dotacijos sutartį, paskolos gavėjui nereikia teikti jokių papildomų dokumentų INVEGAI. Kompensacijos apskaičiuojamos pagal informaciją, gaunamą iš finansų įstaigos.

Informaciją apie priimtą sprendimą galite rasti prisijungę prie elektroninės paraiškų teikimo sistemos skiltyje „Sutartis / Sprendimai“.

Print Friendly, PDF & Email