Kodėl naudinga?

Kompensuojama dalis palūkanų už verslo pasiskolintas lėšas.

Kas gali kreiptis?

  • MVĮ, kurios veikia paslaugų ir gamybos sektoriuose ir yra gavusios investicinę paskolą ar turi finansinės nuomos (lizingo) sandorį.
  • Pramonės įmonės, turinčios paskolos ar lizingo sutartį, skirtą įmonės energetiniam efektyvumui didinti (remiantis atlikta energijos vartojimo efektyvumo audito ataskaita).

Kiek?

Kompensuojama nuo 50 iki 100 proc. nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos iki 60 mėn.

Galimas pareiškėjas

Projekto vykdytojo registravimo vieta

Kompensacijos  dydis

Finansavimo forma

Kompensacijos laikotarpis

MVĮ, veikiančios gamybos ir paslaugų sektoriuje    Visos Lietuvos Respublikos savivaldybės

Iki 95 proc.

  • INVEGOS garantuota ar negarantuota individualia garantija investicinė paskola / finansinės nuomos (lizingo) sandoris iš finansų įstaigos nuosavų lėšų arba iš valstybės biudžeto lėšų produktyvumui didinti;
  • investicinė paskola pagal ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą skolinę finansinę priemonę (Pasidalytos rizikos paskola su de minimis pagalba) ar portfelinės garantijos investicinėms paskoloms / finansinės nuomos (lizingo) priemonę produktyvumui didinti;
  • investicinė paskola suteikta per sutelktinio finansavimo platformą produktyvumui didinti.

Iki 36 mėn.

MVĮ, veikiančios gamybos ir paslaugų sektoriuose Visos Lietuvos Respublikos savivaldybės Iki 50 proc.

Investicinė paskola pagal ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą skolinę finansinę priemonę (Pasidalytos rizikos paskolos be de minimis pagalbos).

Iki 36 mėn.

Pramonės įmonės (tiek SVV, tiek didelės įmonės) Visos Lietuvos Respublikos savivaldybės

Iki 100 proc.

Paskola / finansinės nuomos (lizingo) sutartis sudaryta su finansų įstaiga, skirta įrangai ir technologijoms (technologiniams sprendimams), įgalinančioms didinti įmonių energijos vartojimo efektyvumą, diegti.

Iki 60 mėn.


Daugiau >>

Dalinis palūkanų kompensavimas draudžiamas:

  • Krovininiu kelių transportu besiverčiančių įmonių (veiklos kodas pagal EVRK2 49.41) krovinių vežimo keliais transporto priemonių (vilkikų, priekabų, puspriekabių ir t.t.) įsigijimui;
  • Ūkininkams;
  • Kitų kreditorinių įsipareigojimų refinansavimui.

Kaip veikia?

Norint pasinaudoti priemone, reikia pateikti paraišką „Invegai“. Palūkanos kompensuojamos kas ketvirtį.

Sąlygos

Pildyti paraišką

Kontaktai:
dpk2@invega.lt

Bendriniai klausimai:

8 5 210 7510

 

Dėl pateiktų paraiškų:

8 5 210 6391

Print Friendly, PDF & Email