100 proc. palūkanų kompensavimas atidėtiems įsipareigojimams*

 

Kas gali kreiptis?

SVV, kurių finansiniai įsipareigojimai atidėti nuo kovo 16 d. ne trumpiau kaip 6 mėn., už:

– investicines paskolas/ finansinės nuomos (lizingo) sandorius;

– apyvartines paskolas, kurios gautos:

  • su „Invegos“ individualia arba portfeline garantija;
  • iš Atviro kredito fondo 2;
  • pagal priemonę „Sutelktinės paskolos „Avietė“;
  • pagal priemonę „Pasidalytos rizikos paskolos“.

Kiek?

– 100 proc. kompensacija 6 mėn.;

Kompensavimas taikomas iki 2020 m. gruodžio 31 d.

 

*paskelbsime nuo kada galima teikti paraiškas

Kodėl naudinga?

Kompensuojama dalis palūkanų už verslo pasiskolintas lėšas.

Kas gali kreiptis?

  • SVV, kurie gavo investicinę paskolą ar sudarė finansinės nuomos (lizingo) sandorį arba gavo apyvartinę paskolą, atitinkančią priemonės sąlygas.
  • Pramonės įmonės, turinčios paskolos ar lizingo sutartį, skirtą įmonės energetiniam efektyvumui didinti (remiantis atlikta energijos vartojimo efektyvumo audito ataskaita).

Kiek?

Kompensuojama nuo 50 iki 100 proc. nuo faktiškai sumokėtų palūkanų sumos iki 60 mėn.


Daugiau informacijos apie kompensacijų sąlygas>>

 

Dalinis palūkanų kompensavimas draudžiamas:

  • Krovininiu kelių transportu besiverčiančių įmonių (veiklos kodas pagal EVRK2 49.41) krovinių vežimo keliais transporto priemonių (vilkikų, priekabų, puspriekabių ir t.t.) įsigijimui;
  • Ūkininkams;
  • Kitų kreditorinių įsipareigojimų refinansavimui.

Kaip veikia?

Norint pasinaudoti priemone, reikia pateikti paraišką „Invegai“. Palūkanos kompensuojamos kas ketvirtį.

Print Friendly, PDF & Email