INVEGOS panaudotos lėšos

COVID-19 krizės metu INVEGOS įgyvendinamomis priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 

Tiesiogiai INVEGOS įgyvendinamos finansinės priemonės COVID-19 krizės metu

Duomenys atnaujinti 2021-09-17

Finansinės priemonės Kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos (pratęsta iki 2021-12-31) Paskolos turizmo ir apgyvendinimo paslaugų teikėjams (pratęsta iki 2021-11-30) Tiesioginės COVID-19 paskolos (pratęsta iki 2021-11-01) Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusiems individualiai dirbantiems asmenims (nuo 2021-09-06) COVID-19 tyrimų darbuotojams kompensavimas (paraiškų priėmimas baigėsi 2021-06-30) Visos priemonės
Priemonei skirta lėšų, mln. Eur 15.00 30.00 36.00 12.00 30.00 123.00
Planuojamos panaudoti lėšos iki 2021-09-30, mln. Eur 3.80 23.00 36.00 1.00 1.50 65.30
Pateikta paraiškų, mln. Eur 3.46 19.51 34.51 0.98 0.74 59.20
Pateikta paraiškų, vnt. 68 201 1546 450 311 2576
Iš jų:            
Vertinama 1 1 24 424 0 450
Atmesta / neigiami sprendimai 10 143 670 26 54 903
Patvirtinta /teigiami sprendimai / pasirašomos sutartys, vnt. 57 57 852 0 257 1223
Panaudota lėšų (priimta teigiamų sprendimų/sudaroma sutarčių), mln. Eur 3.44 19.13 33.22 0.00 0.74 56.53
Planuojamų lėšų panaudojimas 91 % 83 % 92 % 0 % 49 % 87 %

 

Ilgalaikėmis INVEGOS priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 2021 m. I, II ketv.

Ilgalaikėmis INVEGOS priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 2020 m. 

Ilgalaikės verslo skatinimo finansinės priemonės

Duomenys atnaujinti 2021-07-29

Finansinės priemonės

Planuojama panaudoti nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31, mln. Eur

Panaudojimo faktas
nuo 2021-01-01 iki 2021-07-31
vnt. mln. Eur proc.
Garantijos
Individualios garantijos 50.00 227 33.89 67.78 %
Portfelinės garantijos paskoloms ir lizingui 33.40 373 67.63 202.49 %
Portfelinės garantijos faktoringui 1.28 3 0.70 54.69 %
Portfelinės garantijos faktoringui 2 12.80 121 11.26 87.97 %
Eksporto kredito garantijos 6.00 23 1.02 17.00 %
Paskolos
Finansinė priemonė „Alternatyva“ rinkos sąlygomis 41.00 67 3.31 102.66 %
Finansinė priemonė „Alternatyva“ de minimis pagalba 743 38.78
Sutelktinės paskolos „Avietė“ 6.00 380 3.45 57.50 %
„Startuok“ 0.8 0 0 0.00 %
Kitos paskolos (PRP, AKF2, VSF 2014-2020) 10.45 254 17.22 164.78 %
Kompensacijos
Dalinis palūkanų kompensavimas 16.44 1896 16.36 99.51 %
Subsidijos verslo pradžiai 1.11 105 1.17 105.41 %
Rizikos kapitalas
Rizikos kapitalo investicijos 20.77 82 15.71 75.64 %
IŠ VISO: 200.05 4274 210.50 105.65 %

Ilgalaikių verslo skatinimo finansinių priemonių rodikliai už laikotarpį

Investicijų likutis 2020 metų pabaigoje ir 2021 metų pirmą pusmetį

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*

Investicijų likutis 2018, 2019 ir 2020 metų pabaigoje

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*