INVEGOS panaudotos lėšos

COVID-19 krizės metu INVEGOS įgyvendinamomis priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 

Tiesiogiai INVEGOS įgyvendinamos finansinės priemonės COVID-19 krizės metu

Duomenys atnaujinti 2021-07-30

Finansinės priemonės Kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos (pratęsta iki 2021-12-31) Paskolos turizmo ir apgyvendinimo paslaugų teikėjams (pratęsta iki 2021-11-30) Tiesioginės COVID-19 paskolos (pratęsta iki 2021-11-01) COVID-19 tyrimų darbuotojams kompensavimas (paraiškų priėmimas baigėsi 2021-06-30) Visos priemonės
Priemonei skirta lėšų, mln. Eur 15.00 30.00 36.00 30.00 111.00
Planuojamos panaudoti lėšos iki 2021-07-31, mln. Eur 3.80 23.00 36.00 1.50 64.30
Pateikta paraiškų, mln. Eur 3.29 19.13 32.53 0.74 55.69
Pateikta paraiškų, vnt. 63 196 1442 311 2012
Iš jų:          
Vertinama 1 0 4 0 5
Atmesta / neigiami sprendimai 10 139 607 54 810
Patvirtinta /teigiami sprendimai / pasirašomos sutartys, vnt. 52 57 831 257 1197
Panaudota lėšų (priimta teigiamų sprendimų/sudaroma sutarčių), mln. Eur 3.26 19.13 32.27 0.74 55.40
Planuojamų lėšų panaudojimas 86 % 83 % 90 % 49 % 86 %

 

Ilgalaikėmis INVEGOS priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 2021 m. I, II ketv.

Ilgalaikėmis INVEGOS priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 2020 m. 

Ilgalaikės verslo skatinimo finansinės priemonės

Duomenys atnaujinti 2021-07-29

Finansinės priemonės

Planuojama panaudoti nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31, mln. Eur

Panaudojimo faktas
nuo 2021-01-01 iki 2021-06-30
vnt. mln. Eur proc.
Garantijos
Individualios garantijos 50.00 186 25.21 50.42 %
Portfelinės garantijos paskoloms ir lizingui 33.40 334 58.80 176.05 %
Portfelinės garantijos faktoringui 1.28 3 0.70 54.69 %
Portfelinės garantijos faktoringui 2 12.80 109 9.78 76.41 %
Eksporto kredito garantijos 6.00 22 0.98 16.33 %
Paskolos
Finansinė priemonė „Alternatyva“ rinkos sąlygomis 41.00 52 2.29 95.17 %
Finansinė priemonė „Alternatyva“ de minimis pagalba 680 36.10
Sutelktinės paskolos „Avietė“ 6.00 337 3.29 54.83 %
Kitos paskolos (PRP, AKF2, VSF 2014-2020) 10.45 204 13.61 130.24 %
Kompensacijos
Dalinis palūkanų kompensavimas 16.44 1654 13.90 84.55 %
Subsidijos verslo pradžiai 1.11 87 0.97 87.39 %
Rizikos kapitalas
Rizikos kapitalo investicijos 20.77 71 10.17 48.96 %
IŠ VISO: 199.25 3739 176.43 88.55 %

Ilgalaikių verslo skatinimo finansinių priemonių rodikliai už laikotarpį

Investicijų likutis 2020 metų pabaigoje ir 2021 metų pirmą pusmetį

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*

Investicijų likutis 2018, 2019 ir 2020 metų pabaigoje

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*