INVEGOS panaudotos lėšos

COVID-19 krizės metu INVEGOS įgyvendinamomis priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 

Tiesiogiai INVEGOS įgyvendinamos finansinės priemonės COVID-19 krizės metu

Duomenys atnaujinti 2021-07-23

Finansinės priemonės Kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos (pratęsta iki 2021-12-31) Paskolos turizmo ir apgyvendinimo paslaugų teikėjams (pratęsta iki 2021-11-30) Tiesioginės COVID-19 paskolos (paraiškų priėmimas baigėsi 2021-06-15) COVID-19 tyrimų darbuotojams kompensavimas (paraiškų priėmimas baigėsi 2021-06-30) Visos priemonės
Priemonei skirta lėšų, mln. Eur 15.00 30.00 36.00 30.00 111.00
Planuojamos panaudoti lėšos iki 2021-07-31, mln. Eur 3.80 23.00 36.00 1.50 64.30
Pateikta paraiškų, mln. Eur 3.29 19.13 32.27 0.74 55.43
Pateikta paraiškų, vnt. 63 195 1438 311 2005
Iš jų:          
Vertinama 2 0 0 1 3
Atmesta / neigiami sprendimai 10 138 607 54 809
Patvirtinta /teigiami sprendimai / pasirašomos sutartys, vnt. 51 57 831 256 1195
Panaudota lėšų (priimta teigiamų sprendimų/sudaroma sutarčių), mln. Eur 3.23 19.13 32.27 0.74 55.37
Planuojamų lėšų panaudojimas 85 % 83 % 90 % 49 % 86 %

 

Ilgalaikėmis INVEGOS priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 2021 m. I ketv.

Ilgalaikėmis INVEGOS priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 2020 m. 

Ilgalaikės verslo skatinimo finansinės priemonės

Duomenys atnaujinti 2021-06-28

Finansinės priemonės

Planuojama panaudoti nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31, mln. Eur

Panaudojimo faktas
nuo 2021-01-01 iki 2021-05-31
vnt. mln. Eur proc.
Garantijos
Individualios garantijos 50.00 155 19.57 39.14%
Portfelinės garantijos paskoloms ir lizingui 33.40 281 49.21 147.34%
Portfelinės garantijos faktoringui 1.28 3 0.81 63.28%
Portfelinės garantijos faktoringui 2 12.80 69 7.48 58.44%
Eksporto kredito garantijos 6.00 19 0.85 14.17%
Paskolos
Finansinė priemonė „Alternatyva“ rinkos sąlygomis 41.00 41 4.31 77.83%
Finansinė priemonė „Alternatyva“ de minimis pagalba 519 27.60
Sutelktinės paskolos „Avietė“ 6.00 274 2.56 42.67%
Kitos paskolos (PRP, AKF2, VSF 2014-2020) 10.45 156 8.91 85.26%
Kompensacijos
Dalinis palūkanų kompensavimas 16.44 1354 11.00 66.91%
Subsidijos verslo pradžiai 1.11 69 0.79 71.17%
Rizikos kapitalas
Rizikos kapitalo investicijos 20.77 62 9.03 43.48%
IŠ VISO: 199.25 3002 142.12 71.33%

Ilgalaikių verslo skatinimo finansinių priemonių rodikliai už laikotarpį

Investicijų likutis 2020 metų pabaigoje ir 2021 metų I ketvirtį

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*

Investicijų likutis 2018, 2019 ir 2020 metų pabaigoje

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*