INVEGOS panaudotos lėšos

COVID-19 krizės metu INVEGOS įgyvendinamomis priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 

Tiesiogiai INVEGOS įgyvendinamos finansinės priemonės COVID-19 krizės metu

Duomenys atnaujinti 2021-12-31

Finansinės priemonės Kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos (paraiškų priėmimas baigėsi 2021-12-31) Paskolos turizmo ir apgyvendinimo paslaugų teikėjams (paraiškų priėmimas baigėsi 2021-11-30) Tiesioginės COVID-19 paskolos (paraiškų priėmimas baigėsi  2021-11-01) Subsidijos nuo COVID-19 nukentėjusiems individualiai dirbantiems asmenims (paraiškų priėmimas baigėsi 2021-11-22) COVID-19 tyrimų darbuotojams kompensavimas (paraiškų priėmimas baigėsi 2021-06-30) Visos priemonės
Priemonei skirta lėšų, mln. Eur 15.00 30.00 36.00 12.00 30.00 123.00
Planuojamos panaudoti lėšos iki 2021-12-31, mln. Eur 5.50 23.00 36.00 3.00 1.50 69.00
Pateikta paraiškų, mln. Eur 5.38 19.20 34.63 2.64 0.74 62.59
Pateikta paraiškų, vnt. 90 209 1620 1831 311 4061
Iš jų:            
Vertinama 0 0 0 0 0 0
Atmesta / neigiami sprendimai 12 152 733 369 54 1320
Patvirtinta /teigiami sprendimai / pasirašomos sutartys, vnt. 78 57 887 1462 257 2741
Panaudota lėšų (priimta teigiamų sprendimų/sudaroma sutarčių), mln. Eur 5.38 19.20 34.63 2.64 0.74 62.59
Planuojamų lėšų panaudojimas 98 % 83 % 96 % 88 % 49 % 91 %

 

Ilgalaikėmis INVEGOS priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 2021 m. I, II, III ketv.

Ilgalaikėmis INVEGOS priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 2020 m. 

Ilgalaikės verslo skatinimo finansinės priemonės

Duomenys atnaujinti 2021-12-27

Finansinės priemonės

Planuojama panaudoti nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31, mln. Eur

Panaudojimo faktas
nuo 2021-01-01 iki 2021-11-30
vnt. mln. Eur proc.
Garantijos
Individualios garantijos 50.00 374 60.12 120.24 %
Portfelinės garantijos paskoloms ir lizingui 33.40 560 95.22 285.09 %
Portfelinės garantijos faktoringui 1.28 7 1.44 112.50 %
Portfelinės garantijos faktoringui 2 12.80 134 12.53 97.89 %
Eksporto kredito garantijos 6.00 35 2.18

36.33 %

Paskolos
Finansinė priemonė „Alternatyva“ rinkos sąlygomis 41.00 222 7.60 157.56 %
Finansinė priemonė „Alternatyva“ de minimis pagalba 1051 57.00
Sutelktinės paskolos „Avietė“ 6.00 552 4.35 72.50%
„Startuok“ 0.8 3 0.14 17.50 %
Kitos paskolos (PRP, AKF2, VSF 2014-2020) 10.45 434 29.84 285.55 %
Kompensacijos
Dalinis palūkanų kompensavimas 16.44 2883 24.77 150.67 %
Subsidijos verslo pradžiai 1.11 174 1.92 172.97 %
Rizikos kapitalas
Rizikos kapitalo investicijos 20.77 148 25.32 121.91  %
IŠ VISO: 200.05 6577 322.43 161.17 %

 

Ilgalaikių verslo skatinimo finansinių priemonių rodikliai už laikotarpį

Investicijų likutis 2020 metų pabaigoje ir 2021 metų III ketvirtį

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*

Investicijų likutis 2018, 2019 ir 2020 metų pabaigoje

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*