INVEGOS panaudotos lėšos

COVID-19 krizės metu INVEGOS įgyvendinamomis priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 

Tiesiogiai INVEGOS įgyvendinamos finansinės priemonės COVID-19 krizės metu

Duomenys atnaujinti 2021-05-14

Finansinės priemonės Kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimo garantijos (pratęsta iki 2021-06-30) Paskolos turizmo ir apgyvendinimo paslaugų teikėjams (pratęsta iki 2021-06-30) Tiesioginės COVID-19 paskolos (įgyvendinama nuo 2021-01-21) COVID-19 tyrimų darbuotojams kompensavimas (įgyvendinama nuo 2021-02-23) Visos priemonės
Priemonei skirta lėšų, mln. Eur 15.00 30.00 30.00 30.00 105.00
Planuojamos panaudoti lėšos iki 2021-05-31, mln. Eur 5.00 22.00 30.00 1.00 58.00
Pateikta paraiškų, mln. Eur 2.96 21.68 33.28 0.47 58.39
Pateikta paraiškų, vnt. 53 182 1314 117 1666
Iš jų:          
Vertinama 0 8 84 25 117
Atmesta / neigiami sprendimai 7 119 476 9 611
Patvirtinta /teigiami sprendimai / pasirašomos sutartys, vnt. 46 55 754 83 938
Panaudota lėšų (priimta teigiamų sprendimų/sudaroma sutarčių), mln. Eur 2.96 18.92 29.36 0.36 51.60
Planuojamų lėšų panaudojimas 59 % 86 % 98 % 0 % 89 %

 

Ilgalaikėmis INVEGOS priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 2021 m. I ketv.

Ilgalaikėmis INVEGOS priemonėmis pasinaudojusių įmonių sąrašas 2020 m. 

Ilgalaikės verslo skatinimo finansinės priemonės

Duomenys atnaujinti 2021-04-30

Finansinės priemonės

Planuojama panaudoti nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31, mln. Eur

Panaudojimo faktas
nuo 2021-01-01 iki 2021-03-31
vnt. mln. Eur proc.
Garantijos
Individualios garantijos 50.00 89 11.25 22.50%
Portfelinės garantijos paskoloms ir lizingui 33.40 143 23.47 70.27%
Portfelinės garantijos faktoringui 1.28 2 0.64 50.00%
Portfelinės garantijos faktoringui 2 12.80 35 2.89 22.58%
Eksporto kredito garantijos 6.00 8 0.23 3.83%
Paskolos
Finansinė priemonė „Alternatyva“ rinkos sąlygomis 41.00 41 3.22 32.20%
Finansinė priemonė „Alternatyva“ de minimis pagalba 197 9.98
Sutelktinės paskolos „Avietė“ 6.00 167 1.48 24.67%
Kitos paskolos (PRP, AKF2, VSF 2014-2020) 10.45 86 5.63 53.88%
Kompensacijos
Dalinis palūkanų kompensavimas 16.44 809 7.55 45.92%
Subsidijos verslo pradžiai 1.11 45 0.51 45.95%
Rizikos kapitalas
Rizikos kapitalo investicijos 20.77 35 5.85 28.17%
IŠ VISO: 199.25 1657 72.70 36.49%

Ilgalaikių verslo skatinimo finansinių priemonių rodikliai už laikotarpį

Investicijų likutis 2020 metų pabaigoje ir 2021 metų I ketvirtį

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*

Investicijų likutis 2018, 2019 ir 2020 metų pabaigoje

*your_browser_doesnt_support_html5_canvas*