Kvietimas teikti pastabas dėl skatinamosios finansinės priemonės „Paveldas“

Kvietimas teikti pastabas dėl skatinamosios finansinės priemonės „Paveldas“

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) kviečia visuomenę teikti pastabas dėl finansinės priemonės „Paveldas“, finansuojamos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Priemonės tikslas – suteikiant privatiems ir viešiems juridiniams asmenims palankias finansavimo sąlygas paskolų forma, atnaujinti, aktualizuoti ir įveiklinti kultūros paveldo objektus, lanksčiai pritaikant juos įvairių visuomenės grupių poreikiams, išnaudoti paveldo ir kultūros objektų atnaujinimo potencialą ekonominės plėtros didinimui, naujų veiklos sričių ir pajamų šaltinių, verslų ir darbo vietų kūrimui, darnaus turizmo vystymuisi.

Kviečiame susipažinti su priemonės aprašymu.

Pastabas galima teikti iki 2024 m. balandžio 16 d. (imtinai) el. paštu paskolos@invega.lt.