Pramonės įmones kviečiame teikti paraiškas pagal skatinamąją finansinę priemonę „POKYTIS“

Pramonės įmones kviečiame teikti paraiškas pagal skatinamąją finansinę priemonę „POKYTIS“

Uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – INVEGA) pramonės įmones kviečia teikti paraiškas pagal skatinamąją finansinę priemonę „POKYTIS“, bendrai finansuojamos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.

Priemonės tikslas – teikti finansavimą paskolų forma verslo subjektų investicijoms pagal 2022–2030 metų ekonomikos transformacijos ir konkurencingumo plėtros programos pažangos priemonių veiklas:
1. skatinti pramonės įmonių gamybos procesų automatizavimą ir skaitmeninimo technologijų diegimą (pramonės skaitmeninimas) (Vidurio ir vakarų Lietuvos regionas);
2. skatinti aukštą pridėtinę vertę kuriančių įmonių verslo procesų skaitmeninimą (Sostinės regionas).

Dėl paskolų gali kreiptis labai mažos, mažos ir vidutinės pramonės įmonės. Planuojama, kad didelės pramonės įmonės (MVKĮ ir VKĮ)* turės galimybę kreiptis nuo 2024 m. liepos 1 d.

Priemonės „POKYTIS“ įgyvendinimo sąlygas nustato aprašymas.

Priemonei finansuoti skirta:
• 49,5 mlnEur pramonės įmonių skaitmeninimui Vidurio ir vakarų Lietuvos regione.
• 99 mln. Eur aukštą pridėtinę vertę kuriančių pramonės įmonių skaitmeninimui Sostinės regione.

Paraiškos gali būti teikiamos nuo: 2024 m. balandžio 23 d. 10:00 val.
Paraiškos gali būti teikiamos iki: 2029 m. kovo 31 d. 23:59 val.

Kvietimas stabdomas pasibaigus paraiškų teikimo terminui arba paskirsčius priemonei skirtą sumą.

Paraiškos teikiamos INVEGAI per elektroninę paraiškų teikimo sistemą INVEGOS internetinėje svetainėje

*MVKĮ - maža vidutinės kapitalizacijos įmonė, kurioje dirba ne daugiau kaip 499 darbuotojų ir kuri nėra MVĮ. VKĮ – vidutinės kapitalizacijos įmonė, kurioje dirba ne daugiau kaip 3 000 darbuotojų ir kuri nėra MVĮ arba MVKĮ.