Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerija ir uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – „Invega“) kviečia teikti paraiškas dalyvauti įgyvendinant skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ (toliau – Priemonė).

Pagrindinis priemonės tikslas yra dėl COVID-19 protrūkio su sunkumais susiduriančioms labai mažoms, maoms ir vidutinėms įmonėms bei verslininkams (SVV subjektams) suteikti  finansavimą paskolų forma, kad verslo subjektai galėtų susimokėti už savo būtinąsias išlaidas. 

Priemonės įgyvendinimo sąlygų aprašas.

Prašymų teikimo pradžia – 2020 m. balandžio 14 d.

Prašymų teikimo pabaiga – tol, kol reikalavimus atitikusiems ir sutartis dėl Priemonės įgyvendinimo sudariusiems finansų tarpininkams išmokamos visos Priemonei skirtos lėšos, bet ne ilgiau kaip iki 2020-06-30

Prašymus teikti elektroniniu paštu: paskolosCOVID-19@invega.lt

 

Tipinė sutartis su finansų tarpininku dėl Priemonės įgyvendinimo.

Sutarties priedai:

1 priedas. Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ Finansų tarpininko prašymas išmokėti lėšas.

2 priedas. Ataskaita apie paskolų teikimą pagal INVEGOS fondo skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“.

3 priedas. Deklaracija apie suteiktas paskolas ir lizingo sandorius pagal priemones, įgyvendinamas pagal 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikatą dėl laikinosios valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistemos.

4 priedas. Ataskaita apie Finansų tarpininko tinkamumo reikalavimų laikymąsi

5 priedas. Metodiniai nurodymai

 

Kita aktuali informacija:

Finansų tarpininkas kartu su prašymu dalyvauti priemonės įgyvendinime pateikia darbuotojų, apie kuriuos prašyme yra teikiama informacija (CV, pažymos ir pan.), pasirašytus sutikimus dėl asmens duomenų tvarkymo. Sutikimai gali būti pasirašomi el. parašu, ar kitu finansų tarpininkui patogiu būdu.

Pagrindiniai finansų tarpininko dokumentai, kurie bus reikalingi sąskaitų ir reikalavimo teisių pagal paskolos sutartis įkeitimui pas notarą:

  1. Juridinio asmens įstatai (nuostatai, statutas);
  2. Pagal steigimo dokumentus privalomi valdymo organų (vadovo, valdybos, paskolų komitetų ir pan.) sprendimai dėl turto įkeitimo;
  3. Notarinis įgaliojimas (jei pasirašytų ne vadovas);
  4. Pažyma apie įkeičiamas sąskaitas (išduota įstaigos, kurioje yra atidaryta sąskaita).

 

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-05-07