Priemonė „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“  yra sustabdyta.

 

Priemonės įgyvendinimo sąlygų aprašas.

Aprašo 3 priedo „Sutartis dėl skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ įgyvendinimo“ priedai:

1 priedas. Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ Finansų tarpininko prašymas išmokėti lėšas.

2 priedas. Ataskaita apie paskolų teikimą pagal INVEGOS fondo skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“.

3 priedas. Deklaracija apie suteiktas paskolas ir lizingo sandorius pagal priemones, įgyvendinamas pagal 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikatą dėl laikinosios valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistemos.

4 priedas. Ataskaita apie Finansų tarpininko tinkamumo reikalavimų laikymąsi

5 priedas. Metodiniai nurodymai

6 priedas. Sutartis dėl reikalavimų perleidimo

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-10-01