Dėmesio!
Priemonė „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“  yra sustabdyta.

 

 • Priemonės įgyvendinimo sąlygų aprašas.
 • Aprašo 3 priedo „Sutartis dėl skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ įgyvendinimo“ priedai:
  • 1 priedas. Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ finansų tarpininko prašymas išmokėti lėšas.
  • 2 priedas. Ataskaita apie paskolų teikimą pagal INVEGOS fondo skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“.
  • 3 priedas. Deklaracija apie suteiktas paskolas ir lizingo sandorius pagal priemones, įgyvendinamas pagal 2020 m. kovo 19 d. Europos Komisijos komunikatą dėl laikinosios valstybės pagalbos priemonių, skirtų ekonomikai remti reaguojant į dabartinį COVID-19 protrūkį, sistemos.
  • 4 priedas. Ataskaita apie Finansų tarpininko tinkamumo reikalavimų laikymąsi.
  • 5 priedas. Metodiniai nurodymai.
  • 6 priedas. Sutartis dėl reikalavimų perleidimo.
Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2021-01-19