Galimybė gauti pagalbą

Kodėl dažnoje priemonėje, kur teikiama valstybės pagalba, yra pažymima, kad sunkumus patiriančioms įmonėms pagalba neteikiama?

Europos sąjungos (ES) teisės aktai nustato sąlygas, kaip valstybės narės gali teikti pagalbą savo šalies įmonėms. Visoje ES yra nustatytos vieningos valstybės pagalbos teikimo taisyklės. Europos komisija laikosi nuostatos, kad valstybė su pagalbos priemonėmis turi kištis labai minimaliai, pamatuotai ir kaip įmanoma mažiau iškraipant konkurenciją. Įmonės, kurios turi sunkumų, ir tie sunkumai yra susiję ne su Covid ar stichinėmis nelaimėmis, neturi būti gelbėjamos valstybės pinigais, nes turi veikti rinkos sąlygomis.

Kas nustato paraiškų gauti finansinę pagalbą pagal INVEGA valdomas priemones teikimo terminus?

Kiekvienos INVEGA valdomos priemonės visi terminai, įskaitant ir paraiškų teikimo, yra nustatomi valstybės ir juos tvirtina į priemonės sukūrimą įsitraukusios ministerijos: LR ekonomikos ir inovacijų ministerija, LR finansų ministerija, LR socialinės apsaugos ir darbo ministerija ar kt.

Kodėl negaliu pateikti paraiškos, kai paraiškų teikimo terminas būna visai neseniai praėjęs?

Teisės aktais nustatyti terminai galioja ne tik verslo atstovams, teikiantiems paraiškas, bet ir jas priimančiai INVEGAI. Kadangi finansinės priemonės yra tvirtinamos valstybės, INVEGA neturi teisinio pagrindo pati keisti terminus ar procesus.