MVĮ sunkumų vertinimo skaičiuoklė

Jei tikrinate, ar ekonominis vienetas patiria sunkumų, pridėkite visas su juo susijusias įmones spausdami mygtuką:

Pareiškėjas pagal pateiktus duomenis sunkumų nepatiria
Pareiškėjas pagal pateiktus duomenis laikomas patiriančiu sunkumus
Ekonominis vienetas pagal pateiktus duomenis sunkumų nepatiria
Ekonominis vienetas pagal pateiktus duomenis laikomas patiriančiu sunkumus

Pareiškėjui negali būti suteikta valstybės pagalba vadovaujantis Europos Komisijos Komunikatu