DĮ sunkumų vertinimo skaičiuoklė

Jei tikrinate, ar ekonominis vienetas patiria sunkumų, pridėkite visas su juo susijusias įmones spausdami mygtuką:

Pareiškėjas pagal pateiktus duomenis sunkumų nepatiria
Pareiškėjas pagal pateiktus duomenis laikomas patiriančiu sunkumus
Ekonominis vienetas pagal pateiktus duomenis sunkumų nepatiria
Ekonominis vienetas pagal pateiktus duomenis laikomas patiriančiu sunkumus
Pareiškėjui negali būti suteikta valstybės pagalba vadovaujantis Europos Komisijos Komunikatu
Atlikite papildomą sunkumų vertinimą didelėms įmonėms pagal BBIR 2 straipsnio 18 dalies e punktą

Pareiškėjo vertinimas

Paskutiniai pasibaigę finansiniai metai

Priešpaskutiniai pasibaigę finansiniai metai

Duomenys apie susijusią įmonę

Paskutiniai pasibaigę finansiniai metai

Priešpaskutiniai pasibaigę finansiniai metai

Jei suvedėte visus reikalingus duomenis, galite patikrinti ar pareiškėjas patiria sunkumų spausdami:
Pareiškėjas pagal pateiktus duomenis sunkumų nepatiria
Pareiškėjas pagal pateiktus duomenis laikomas patiriančiu sunkumus
Ekonominis vienetas pagal pateiktus duomenis sunkumų nepatiria
Ekonominis vienetas pagal pateiktus duomenis laikomas patiriančiu sunkumus
Pareiškėjui negali būti suteikta valstybės pagalba vadovaujantis Europos Komisijos Komunikatu