2021 metų tikslas: tvaraus ir stipraus Lietuvos verslo auginimas

2021 metų tikslas: tvaraus ir stipraus Lietuvos verslo auginimas

2021 m. tiesiogiai INVEGOS teikiamos paskolos tapo viena iš itin aktualių pagalbos verslui sričių, atvėrusių visiškai naujas finansavimosi galimybes verslui augti ir plėstis. Šiemet INVEGA verslui pradėjo teikti naujas tiesiogines COVID-19 paskolas, taip pat, siekdama skolinimąsi padaryti labiau prieinamą jaunoms įmonėms, pradėjo teikti „Startuok“ paskolas, skirtas visiems iki 3 metų amžiaus veikiantiems verslams ar socialinio poveikio projektus vykdančioms įmonėms, veikiančioms iki 5 metų. O tam, kad verslui, kuriam trūksta užstato, šios paskolos būtų dar patrauklesnės, INVEGA pasiekė susitarimą ir su Europos investicijų fondu dėl Europos garantijų fondo garantijų šioms paskoloms.

Nepamiršta ir pagalba subsidijų forma, kurią verslas gauna „dovanų“ ir neturi grąžinti gautų lėšų – 2021 m. INVEGA pradėjo teikti kompensacijas už darbuotojų COVID-19 testavimą, atnaujino nuomos išlaidų kompensacijų priemonę individualiai dirbantiems. Be to prisidėjo ir prie kapitalo rinkos skatinimo: nuo šių metų trečiojo ketvirčio pradėjo subsidijuoti smulkiojo ir vidutinio verslo akcijų ir obligacijų išleidimo į biržą išlaidas pagal priemonę „Vertybinių popierių įtraukimo į vertybinių popierių biržą skatinimas“.

2021 m. INVEGA toliau koncentravo savo strategiją į sritis, kurios tampa vis svarbesnės pasaulio gerovei, ir pabrėžia tvarią verslo praktiką – rengė priemones, skatinančias tvaraus verslo plėtrą. Vienas tokių pavyzdžių – finansinei priemonei „Ko-investicinis fondas“ skirti papildomi 4 mln. eurų, kurie turės būti investuoti tik į tuos verslus, kurie kuria, įsidiegia ar ketina įsidiegti technologines ekoinovacijas – žaliąsias technologijas. Be to, naujos rizikos kapitalo priemonės „Akceleratorius 2“ ir INVEGOS steigiamų naujų skolos fondų įgyvendinime tvarumas taip pat tapo vienu iš esminių raktažodžių šių fondų būsimiems valdytojams.

Įmonės sėkmė nebūtų įmanoma be kompetentingos komandos ir lojalių klientų. Šiemet INVEGOS atstovė pateko į prestižinį moterų, formuojančių rizikos kapitalo rinką, sąrašą, o du INVEGOS finansuoti projektai tapo konkurso „Europos burės 2021“ nugalėtojais. INVEGOS dukterinės įmonės valdomas fondas „CoInvest Capital“ atliko pirmąjį sėkmingą investicijos pardavimą (finansų pasaulyje vadinamą „exit‘ą“) ir kartu su fondu investavusių verslo angelų investicijų grąžą padidino beveik 34 kartus.

Netgi po 20-ies metų patirties su verslo finansavimu neužmiegame ant laurų ir toliau ieškome naujų finansavimo sprendimų.

„Netgi po 20-ies metų patirties su verslo finansavimu neužmiegame ant laurų ir toliau ieškome naujų finansavimo sprendimų“, – įmonės veikla džiaugiasi INVEGOS generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas.

Per tris 2021 m. ketvirčius INVEGA 5435 Lietuvos verslams suteikė daugiau nei 301 mln. eurų finansavimą: beveik 144 mln. eurų verslui buvo suteikta garantijų forma, kurios atstojo dalį prašomo užstato 843 šalies verslams; valstybės skolinimo verslui paskolų forma apimtys pasiekė daugiau kaip 113 mln. eurų, paskolomis pasinaudojo 2469 verslai; negrąžintina pagalba verslui – subsidijomis – nuo metų pradžios pasinaudojo 2003 šalies verslai, kuriems skirtas daugiau kaip 23 mln. eurų finansavimas, per rizikos kapitalo investicijas šiemet 120 inovatyvių įmonių ir startuolių gavo daugiau nei 21 mln. eurų.

 


Tardami ačiū už galimybę kurti novatoriškus finansinius sprendimus, kurie padėjo augti Lietuvos verslams, visą lapkritį mūsų svetainėje kviečiame sekti, kaip gimsta INVEGOS darbo rezultatus atspindintis meno kūrinys, ir susipažinti su per 20 metų pasiektais INVEGOS rezultatais.

Žiūrėti