Atnaujinamas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Verslo konsultantas LT“

Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai 2016 m. rugsėjo 23 d. ūkio ministro įsakymu Nr.4-590 „Dėl Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2016 m. birželio 22 d. įsakymo Nr. 4-430 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto “Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas” priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinus priemonės Nr. 03.1.1-IVG-T-819 „Verslo konsultantas LT“ aprašo pakeitimą, nuo 2016 m. rugsėjo 27 d. atnaujinamas paraiškų priėmimas ir vertinimas.