Baigiasi paraiškų teikimo terminas pagal priemones „COVID-19 tyrimų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ ir „Kelionių organizatorių priemonių įvykdymo užtikrinimo garantijos“

Baigiasi paraiškų teikimo terminas pagal priemones „COVID-19 tyrimų kompensavimas smulkiojo ir...

Nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) primena, kad šiandien, 2021 m. birželio 30 d. 23.59 val., baigiasi paraiškų teikimo terminas pagal priemones „COVID-19 tyrimų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ ir „Kelionių organizatorių priemonių įvykdymo užtikrinimo garantijos“.

Dėl galimybės pasinaudoti priemone „COVID-19 tyrimų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ iš viso INVEGA sulaukė 284 paraiškų, kurių bendra vertė siekė 0,72 mln. eurų. 212 paraiškų buvo patvirtintos ir su jų pareiškėjais pasirašytos finansavimo sutartys. Šiuo metu dar yra vertinama 41 pareiškėjo prašymai gauti kompensacijas už darbuotojams atliktų COVID-19 testų išlaidas. Priemonei įgyvendinti skirta 30 mln. eurų.

Priemonės „Kelionių organizatorių priemonių įvykdymo užtikrinimo garantijos“ kvietimui skirta suma siekė 15 mln. eurų. INVEGA sulaukė 60 prašymų pasinaudoti priemonės finansavimu, bendra pateiktų paraiškų vertė siekė 3,2 mln. eurų. 50 pareiškėjų buvo patvirtintas sprendimas teikti finansavimą.

INVEGA atkreipia dėmesį, kad šiuo metu yra derinamos paskutinės sąlygos dėl priemonės „Kelionių organizatorių priemonių įvykdymo užtikrinimo garantijos“ įgyvendinimo ir kvietimo termino pratęsimo. Tikimąsi, kad atnaujintą kvietimą teikti paraiškas pagal šią priemonę INVEGA galės skelbti jau šių metų liepos mėn. pradžioje.