Baigiasi paskolų verslams, nukentėjusiems nuo karo Ukrainoje, paraiškų teikimas

Baigiasi paskolų verslams, nukentėjusiems nuo karo Ukrainoje, paraiškų teikimas

INVEGA informuoja, kad 2023 m. lapkričio 10 d. (imtinai) baigiasi terminas teikti paraišką gauti paskolą pagal priemonę „Tiesioginės paskolos nuo karo nukentėjusiems verslo subjektams“.

Per daugiau nei metus INVEGA sulaukė 95 prašymų suteikti paskolą ir pasirašė 23 sutartis dėl paskolos suteikimo su 22 verslo subjektais. Pasirašytų sutarčių vertė siekia daugiau nei 15,2 mln. Eur. Iš viso priemonei įgyvendinti skirta 50 mln. Eur INVEGOS fondo lėšų.

Iš pasirašytų sutarčių 21 sutartis sudaryta apyvartiniam kapitalui finansuoti už 10,59 mln. Eur ir 2 investicinių paskolų sutartys, kurių vertė – 5,03 mln. Eur. Pagal pasirašytas sutartis vidutinė paskolos suma siekia apie 700 tūkst. Eur, o vidutinė palūkanų norma siekia 6,63 %.

Dėl paskolos gali kreiptis visų dydžių įmonės, kurios nukentėjo nuo Rusijos vykdomos karinės agresijos Ukrainoje ir kurioms trūksta lėšų apyvartiniam kapitalui arba investiciniams projektams įgyvendinti. Maksimalus paskolos terminas – 3 m. apyvartinėms ir 6 m. investicinėms paskoloms. Maksimali paskolos suma – 10 mln. Eur.

Paskolą gali gauti verslai, kurie atitinka nors vieną iš trijų sąlygų: importo ir (ar) eksporto dalis su Ukraina ir (ar) importo dalis su Rusija ir (ar) Baltarusija bendrai sudaro ne mažiau kaip 15 procentų nuo paskolos gavėjo 2021 m. pardavimo pajamų; gamtinių dujų, šilumos ir elektros energijos sąnaudos sudaro ne mažiau kaip 8 proc. metinių įmonės sąnaudų 2021 m.; arba jei, 2022 m. sausio 1 d. duomenimis, viena iš jo vykdomų ekonominių veiklų patenka tarp itin paveiktų sektorių, kurie nurodyti Europos Komisijos komunikato I priede.

Paskolos sutartys su paskolos gavėju pasirašomos iki 2023 m. gruodžio 20 d.