ES investicijos - rinką iškraipanti priklausomybė ar realiai veikianti priemonė?

2015 m. vasario 26 dieną septintus metus iš eilės vyks jau tradiciniu tapęs aukščiausio lygio ES forumas - Lietuvos ekonomikos konferencija 2015.

Forumo organizatoriai sudaro galimybę verslo ir politikos lyderiams iš „pirmų lūpų" sužinoti apie realiausius makroekonominių ir politinių pokyčių scenarijus bei jų įtaką verslui.

Konferencijoje pranešimus skaitys ir pasisakys aukščiausio lygio bankų, finansinių ir valstybės institucijų bei stambių verslo įmonių vadovai arba vadovaujantys ekspertai, žinomi žurnalistai, rašantys ekonominėmis temomis.

Po pagrindinių pranešimų vyks diskusijos, kuriose verslo ir politikos lyderiai kartu ieškos geriausių verslo ir politikos sprendimų, lemsiančių Lietuvos ekonomikos stiprėjimą ir verslo plėtros galimybes.

Vienoje iš konferencijos diskusijų Invegos generalinis direktorius A. Zabotka kalbės tema, kuri ypač aktuali 2014 - 2020 m. ES struktūrinių ir investicinių fondų temai - ES investicijos ir verslo konkurencingumas - rinką iškraipanti priklausomybė ar realiai veikianti priemonė?

Kartu su kitų institucijų kolegomis diskutuosime apie:

- ES fondų parama skatina ar žlugdo konkurencingumą?

- Ar dabartinės tendencijos leidžia tikėtis, kad verslas bus konkurencingas ir mažėjant paramai iš ES fondų?

- Kur kreipiamos ES lėšos suteikia ar galėtų suteikti impulsą verslo konkurencingumui gerėti: į infrastruktūrą, tiesioginės investicijos, netiesioginės investicijos?

- Kur kreipiami viešieji finansai ir investicijos turi daugiausia potencialo generuoti ilgalaikę grąžą?

Moderuoja: dr. Artūras Gegužis