Europos Komisija organizuoja viešąsias konsultacijas dėl startuolių iniciatyvos

Informuojame, kad Europos Komisija (toliau – EK) paskelbė viešąsias konsultacijas dėl naujai įsteigtų įmonių, vadinamųjų startuolių, iniciatyvos, kuriomis EK siekia pagerinti verslo aplinką naujai įsteigtoms įmonėms (startuoliams).

2015 m. rudenį EK pristatytoje Bendrosios rinkos strategijoje pabrėžiama, jog EK, bendradarbiaudama su visomis suinteresuotomis šalimis, ketina parengti naujai įsteigtų įmonių (startuolių) iniciatyvą, siekiant pagerinti Europos Sąjungoje sąlygas naujai įsteigtoms ir sparčiai augančioms įmonėms.

Informacija, surinkta konsultacijų metu padės identifikuoti aktualiausias problemas, su kuriomis susiduria naujai įsteigtos ir sparčiai augančios įmonės ir priimti sprendimus, formuojant naujas politines ir paramos priemones tiek Europos Sąjungos, tiek ir valstybių narių lygmenyje, nukreiptus į šių problemų sprendimą.

Bendra informacija dėl konsultacijų:

  • Konsultacijų pabaigos data: 2016 liepos 31 d.
  • Tikslinės grupės: naujai įsteigtos įmonės (startuoliai), mažosios ir vidutinės įmonės, verslo asociacijos, organizacijos, viešojo ir privataus sektoriaus subjektai, kuriuos domina verslo aplinkos gerinimas naujai steigiamoms įmonėms.
  • Šios konsultacijos apima klausimus, susijusius su visomis verslo gyvavimo ciklo fazėmis – nuo verslo idėjos iki pasitraukimo iš rinkos.
  • Kaip pateikti nuomonę? Prašome užpildyti elektroninį klausimyną EK tinklalapyje:https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/startup_initiative.
  • Klausimynas pateikiamas visomis oficialiomis Europos Sąjungos kalbomis.

Maloniai kviečiame aktyviai dalyvauti konsultacijose bei šį kvietimą prašome persiųsti įstaigoms ar įmonėms pagal kompetenciją ir paraginti jas dalyvauti. Taip pat kviečiame teikti pasiūlymus pagal konsultacijų klausimus elektroniniu paštu: tomas.lavisius@ukmin.lt. Į pateiktus pasiūlymus bus atsižvelgta, rengiant nacionalinę Lietuvos poziciją

Ūkio ministerijos raštas dėl Europos Komisijos viešųjų konsultacijų dėl naujai įsteigtų įmonių (vadinamųjų startuolių) iniciatyvos