Europos Komisija pritarė naujai pagalbos priemonei Lietuvos verslams

Europos Komisija pritarė naujai pagalbos priemonei Lietuvos verslams

Europos Komisija pritarė Ekonomikos ir inovacijų ministerijos rengiamai dar vienai pagalbos priemonei nuo karo Ukrainoje pasekmių nukentėjusiems Lietuvos verslams – paskoloms apyvartinėms lėšoms ir investicijoms finansuoti.

„Laikinasis karo komunikatas leido mums parengti jau antrą pagalbos priemonę – tiesiogines paskolas, kurios bus teikiamos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams bei didelėms įmonėms, nukentėjusioms nuo Rusijos vykdomos karinės agresijos prieš Ukrainą pasekmių. Tam numatėme skirti 50 mln. eurų. Kvietimą teikti paraiškas skelbsime jau artimiausiu metu“, – sako ekonomikos ir inovacijų ministrė Aušrinė Armonaitė.

Laikinasis karo komunikatas leido mums parengti jau antrą pagalbos priemonę – tiesiogines paskolas, kurios bus teikiamos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams bei didelėms įmonėms, nukentėjusioms nuo Rusijos vykdomos karinės agresijos prieš Ukrainą pasekmių.

Paskolas galės gauti verslai, kurie atitinka bent vieną iš trijų sąlygų. Pavyzdžiui, jeigu gamtinių dujų tiekimo, šilumos tiekimo ir elektros energijos tiekimo paslaugų sąnaudos sudaro ne mažiau kaip 8 proc. metinių įmonės sąnaudų (pagal 2021 m. duomenis) arba jeigu vykdoma viena iš ekonominių veiklų patenka tarp itin paveiktų sektorių, kurie nurodyti Europos Komisijos komunikato I priede.

Paskolą taip pat bus galima gauti, jeigu vykdomo eksporto į Ukrainą ar importo iš jos dalis ir (ar) importo iš Rusijos ir (ar) Baltarusijos dalis sudaro ne mažiau kaip 25 proc. bendro įmonės importo ar eksporto (įskaitant ir su ES šalimis) dalies nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2021 gruodžio 31 d.

Maksimali paskolos trukmė – 3 metai apyvartinėms ir 6 metai investicinėms paskoloms. Paskolos bus teikiamos iki 2022 m. gruodžio 31 dienos. Priemonę įgyvendins nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA).

Verslas jau ir šiuo metu gali naudotis įvairiomis finansinėmis priemonėmis. Krizės paveiktų įvairių sektorių įmonės pagal tą patį laikinąjį karo komunikatą gali gauti pagalbos garantijas apyvartinėms ir investicinėms paskoloms bei finansinės nuomos (lizingo) sandoriams. Pagal šią priemonę suplanuota suteikti garantijų už 120 mln. eurų. 

Taip pat verslas gali kreiptis į INVEGĄ dėl kitų įvairių finansinių paramos priemonių, tarp kurių – lengvatinės paskolos investiciniams projektams įgyvendinti, tiesioginės paskolos nuo trečiųjų šalių veiksmų nukentėjusiems verslo subjektams, taip pat eksporto kredito garantijos, individualios garantijos, portfelinių garantijų priemonės ir kt.