„Invega“ plečia kompetencijas dėl ilgalaikių investicijų skatinimo

ELTI

 UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA), siekdama sustiprinti bendradarbiavimą su ES finansų institucijomis ir ilgalaikio investavimo žinių keitimąsi bei patirties kaupimą, tapo Europos ilgalaikių investuotojų asociacijos (ELTIA, ang. European Long-Term Investors Association) asocijuota nare. Naujoji narystė leis INVEGAI laiku susipažinti su aktualiausia informacija, įgyti žinių ir gerosios patirties iš Europos ilgalaikių investuotojų bei dalyvauti atstovaujant nacionalinei pozicijai, kai valstybė atliks ilgalaikes investicijas.

„Narystė ELTIA – tai dar viena galimybė įgyti papildomos patirties skatinant ilgalaikes investicijas, kurios verslui bei valstybei galėtų atnešti daugiau pridėtinės vertės, pasidalyti patirtimi, kaip įgyvendinant finansines priemones efektyviau  išnaudoti viešuosius išteklius“, – teigia Audrius Zabotka, INVEGA generalinis direktorius.

Dar 2013 m. įkurta ne pelno siekianti ELTIA, kuriai šiuo metu vadovauja EIB prezidentas, vienija 27 Europos finansines institucijas (daugiausia nacionalines skatinamojo finansavimo įstaigas, kaip asocijuotus narius – tarptautines finansų institucijas, pensijų fondus). Asociacija savo veikla siekia skatinti ilgalaikes investicijas, laikantis ES tikslų ir įgyvendinamų iniciatyvų, kuriomis siekiama įveikti ekonominės krizės pasekmes (per mažą investicijų lygį, lėtą ekonomikos atsigavimą), paskatinti pažangų, tvarų bei integruotą ekonomikos ir investicijų lygio augimą, darbo vietų kūrimą.

ELTIA nariai nuolat informuojami apie ES institucijų vykdomas iniciatyvas, diskusijas ir įgyvendinamas priemones, narių vardu jų naudai deramasi su ES institucijomis, keičiamasi informacija ir patirtimi ne tik tarp ELTIA narių, bet ir suinteresuotų nacionalinių bei tarptautinių organizacijų. Taip pat ES institucijos informuojamos apie ELTIA narių galimybes ir potencialą investuoti į ilgalaikius projektus. Tokiu būdu stiprinamas bendradarbiavimas tarp ES finansinių institucijų ir ilgalaikių investuotojų, plėtojama ilgalaikių investicijų skatinimo koncepcija ir supratimas apie jas verslo ir finansų sektoriuose.