INVEGA skelbia rizikos kapitalo priemonės „Akceleratorius 2“ fondų valdytojų atranką

INVEGA skelbia rizikos kapitalo priemonės „Akceleratorius 2“ fondų valdytojų atranką

Nacionalinė plėtros įstaiga UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) kviečia rizikos kapitalo fondų valdytojus pretenduoti valdyti naujos rizikos kapitalo priemonės „Akceleratorius 2“ fondus. Fondai bus skirti investuoti į besikuriančias bei perspektyvias labai mažas, mažas įmones Lietuvoje ir papildys šiuo metu veikiančius akceleravimo fondus, kurių investavimo terminas artėja prie pabaigos. Priemonei „Akceleratorius 2“ valdyti bus atrinkti du fondų valdytojai, kur kiekvienas įsteigs po du rizikos kapitalo fondus.

„Gauti finansavimą pirminėje produkto kūrimo stadijoje, kai jis galbūt yra dar prototipo stadijoje – labai sunku. Čia į pagalbą ateis rizikos kapitalo priemonė „Akceleratorius 2“. Pagal ją bus atrinkti du fondų valdytojai, kurie atitinkamai įsteigs ir valdys priešankstyvosios stadijos fondą ir ankstyvosios stadijos fondą. Priešankstyvosios stadijos fondas dirbs su fiziniais asmenimis, labai mažomis ir mažomis įmonėmis, suteiks iki-akceleravimo, akceleravimo paslaugas ir mažų sumų investicijas. Esant sėkmingam projektui, ankstyvosios stadijos fondas investuos didesnes sumas. Tokia finansinės priemonės struktūra leis pirmiausia patikrinti idėjas ar produktus labai ankstyvoje jų stadijoje, ir tik tuomet, pamačius augantį potencialą, investuoti į perspektyvų projektą. Iš viso vien valstybės finansavimas rizikos kapitalo priemonei „Akceleratorius 2“ sieks 18 mln. eurų, o atrinktas valdytojas papildomai turės pritraukti privačių lėšų“, – sako INVEGOS generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas.

Naujai įsteigti fondai sudarys galimybę verslui kur kas paprasčiau gauti lėšų įvairioms inovatyvioms idėjoms įgyvendinti. Priešankstyvosios stadijos fondas įgyvendins tris programas: iki-akceleravimo programą, akceleravimo programą ir mažų sumų investavimą į labai mažas, mažas įmones. Įgyvendinant iki-akceleravimo programą, pagrindinis dėmesys bus skiriamas organizuojant renginius, kuriuose bus generuojamos verslo idėjos, fiziniai asmenys, dirbantys su inovacijomis, bus kviečiami burti komandas. Planuojama, kad kiekvieno fondo valdytojo organizuojamose iki-akceleravimo programose dalyvaus ne mažiau kaip 120 dalyvių, iš kurių bus suformuotos 30-35 komandos. Akceleravimo programa bus skirta stiprinti komandas, auginti jų kompetencijas ir toliau vystyti produktus. Programos dalyviams bus pasiūlytos mentorystės ir konsultacijų paslaugos. Planuojama, kad per trejus metus, kiekvienas fondo valdytojas įgyvendins ne mažiau kaip 3 akceleravimo programas, akceleruos ne mažiau kaip 45 įmones, kurios iš dalies ar visiškai bus įsteigtos iki-akceleravimo programos dalyvių. Visoms akceleruojamoms įmonėms bus suteikiamos pradinės rizikos kapitalo investicijos.

Antrasis priemonės rizikos kapitalo fondas – ankstyvosios stadijos fondas – vykdys rizikos kapitalo investicijas į priešankstyvojoje ir ankstyvojoje stadijose esančias labai mažas, mažas įmones. Numatoma, kad ne mažiau kaip 70 proc. fondui skirtų lėšų turės būti investuota į įmones, kurios dalyvavo priešansktyvosios stadijos fondo akceleravimo programose.

Fondų valdytojai, norintys dalyvauti „Akceleratorius 2“ atrankoje, paraiškas INVEGAI gali pateikti iki 2021 m. gruodžio 13 d. Visa su paraiškų pateikimu susijusi informacija.

Priemonė „Akceleratorius 2“ įgyvendinama iš Ekonomikos ir inovacijų ministerijos, Finansų ministerijos bei INVEGOS įsteigto „Inovacijų skatinimo fondo“ lėšų. Fondas skirtas skatinti investicijas į fundamentinius mokslinius tyrimus, taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir inovacinę veiklą. Tai pirmoji startavusi „Inovacijų skatinimo fondo“ priemonė.


Apie INVEGĄ
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ – LR Vyriausybės įkurta nacionalinė plėtros įstaiga, skirta padėti Lietuvos verslui gauti reikiamą finansavimą. INVEGA efektyviai įdarbina mokesčių mokėtojų pinigus, kompetentingai vertina riziką ir orientuojasi į visos šalies gerovę kuriančius verslo projektus: jos suteikiamos garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą, administruojamos ir tiesiogiai teikiamos lengvatinės paskolos, subsidijų bei rizikos kapitalo priemonės palengvina finansavimo gavimą.