Išrinkta nauja INVEGOS valdyba

INVEGOS stebėtojų taryba išrinko naująją valdybą, kurią sudaro šie nariai:

Gintas Kimtys - Ūkio ministerijos Europos Sąjungos paramos koordinavimo departamento direktoriaus pavaduotojas;

Raminta Krulikauskienė - Ūkio ministerijos Pramonės ir prekybos departamento Smulkiojo ir vidutinio verslo politikos skyriaus vedėja;

Gediminas Norkūnas - Finansų ministerijos Valstybės iždo departamento direktoriaus pavaduotojas;

Laimutė Milašauskienė - nepriklausoma INVEGOS valdybos narė;

Jonas Bložė - nepriklausomas INVEGOS valdybos narys.