Kuriamas Nacionalinis verslo konsultantų tinklas

Ūkio ministerija skelbia verslo konsultantų atranką į Nacionalinį verslo konsultantų tinklą. Atrinkti konsultantai teiks verslo pradžios ir plėtros konsultacijas iki penkerių metų veikiančioms smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms. Ūkio ministerija verslo konsultacijoms per Nacionalinį konsultantų tinklą paskirstys 11,58 mln. eurų 2014-2020 m. Europos Sąjungos (ES) investicijų pagal priemonę „Verslo konsultantas LT".

„Ūkio ministerijos iniciatyva kuriamas Nacionalinis verslo konsultantų tinklas padės pradedantiesiems ir jau vykdantiems veiklą verslininkams gauti profesionalios verslui plėtoti reikalingos informacijos. Iki vienerių metų veikiančioms įmonėms konsultacijos verslo planavimo, mokesčių, paramos verslui ir kitais klausimais bus kompensuojamos 100 proc. Kviečiame Lietuvos verslo konsultantus - fizinius ir juridinius asmenis - kandidatuoti į verslo konsultantų tinklą", - teigia ūkio ministras Evaldas Gustas.

Kandidatas, norėdamas dalyvauti atrankoje, turi užpildyti prašymą įtraukti į Nacionalinį verslo konsultantų tinklą, kurio forma yra skelbiama VšĮ „Versli Lietuva" tinklalapyje. Kandidatai turi atitikti nustatytus atrankos kriterijus - turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą, ne mažiau kaip 3 metų konsultavimo patirtį viena iš numatytų konsultacijų tema, ne mažesnę kaip 10 metų profesinės veiklos patirtį, taip pat turi būti per paskutinius 3 metus konsultavę daugiau kaip 10 smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų ne mažiau kaip 300 valandų konkrečia tema.

Pasak ūkio ministro, formuojant šį konsultantų tinklą, kuris verslui sudarys galimybę greitai ir mažomis pastangomis gauti verslo konsultacijų, siekiama skaidrumo principu sukurti duomenų bazę, kuri bus nuolatos pildoma ir atnaujinama. Tikimasi, kad profesionalios ir plataus spektro konsultacijos padės Lietuvos verslui augti.

Pateiktas konsultantų paraiškas vertins komisija, į kurios sudėtį bus įtraukti trys nepriklausomi aukštos kvalifikacijos ekspertai, vykdantys veiklą verslo aplinkos, mokslo ir verslo bendradarbiavimo srityse. Taip pat komisijoje bus du Ūkio ministerijos atstovai ir du VšĮ „Versli Lietuva" atstovai.

Siekiant užtikrinti suteikiamų verslo konsultacijų kokybę, pradėjus veikti verslo konsultacijų tinklui, bus atliekamos planinės ir neplaninės patikros, konsultacijų kokybės tyrimai. Nustačius piktnaudžiavimo faktą, kai numatyta konsultacija realiai nevyko (ir nebuvo atšaukta informuojant VšĮ „Versli Lietuva"), verslo konsultantas bus šalinamas iš Nacionalinio verslo konsultantų tinklo.

VšĮ „Versli Lietuva" ne rečiau kaip vieną kartą per 2 metus organizuos visų verslo konsultantų planinę patikrą, kurios metu tikrinama Nacionaliniame verslo konsultantų tinkle esančių verslo konsultantų atitiktis reikalavimams.

Kiekvienam ataskaitiniam mėnesiui pasibaigus verslo konsultantai turės teikti VšĮ „Versli Lietuva" duomenis apie suteiktas konsultacijas bei konsultacijų suteikimo įrodymus. Verslo konsultavimo paslaugų išlaidas paslaugų gavėjams apmokės UAB „Investicijų ir verslo garantijos" (INVEGA).

Verslo konsultantai teiks verslo pradžios konsultacijas ką tik įkurtiems iki 1 metų veikiantiems smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams. Verslo plėtros konsultacijos bus teikiamos ir smulkiojo ir vidutinio verslo įmonėms, veikiančioms nuo vienų iki penkerių metų. Nuo 1 iki 3 metų veikiantiems subjektams bus kompensuojama 85 proc., nuo 3 iki 5 metų veikiantiems subjektams - 50 proc. verslo plėtros konsultacijoms reikalingos sumos.

Kandidatai į verslo konsultantų tinklą prašymus gali teikti iki 2015 m. lapkričio 6 d. Prašymų originalai pateikiami VšĮ „Versli Lietuva" adresu Goštauto g. 40A, Vilnius, elektroninės prašymų formos siunčiamos el. paštu nvkt@verslilietuva.lt.

Atrinktų verslo konsultantų sąrašas bus skelbiamas VšĮ „Versli Lietuva" tinklalapyje. Daugiau informacijos apie verslo konsultantų atranką ir tvarką galima rasti adresu http://www.verslilietuva.lt/lt/naujienos/naujienos/kvietimas-konsultantams-registruotis-i-nacionalini-verslo-konsultantu-tinkla/159.