Mūsų istorija: pirmieji penkeri metai

Mūsų istorija: pirmieji penkeri metai

2021 m. lapkričio 29 d. nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) minės savo veiklos 20-ąsias metines. INVEGOS istorija prasidėjo dar 2001 m., kai Lietuvos Respublikos Vyriausybė, vadovaujama laikinai Ministro pirmininko ir Ūkio ministro pareigas einančio Eugenijaus Gentvilo nusprendė steigti verslo plėtros bendrovę – garantijų instituciją. Bendrovės veikla buvo užkoduota ir pačiame jos sutrumpintame pavadinime INVEGA, kurio pirmosios raidės reiškė būtent jos pobūdį – INvesticijų ir VErslo GArantijos .

Tuo metu Vyriausybė nusprendė, kad INVEGOS pagrindinė veikla bus teikti garantijas už smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų garantijas bankams. Kitaip tariant, INVEGA bankui turėjo užtikrinti, kad šiam neatgavus sutartos paskolos dalies, valstybė grąžins iki 80 proc. verslo įsipareigojimų.

Pirmieji naujausias valstybės paslaugas išbandė 28 verslai, kurių paskolų draudimą INVEGA perėmė iš UAB DĮ „Lietuvos eksporto ir importo draudimas“. Ir taip INVEGA 2001 m. gruodžio 31 d. turėjo įsipareigojimų už šalies verslą už 2,11 mln. eurų (tuomet 7,3 mln. Lt). Vėliau šių sutarčių šalims sutikus, visos draudimo sutartys buvo pervadintos SVV paskolų garantijų sutartimis.

INVEGOS paslaugos buvo išties reikalingos, todėl 2002 m. įmonė pasirašė pirmąsias bendradarbiavimo ir garantijų sutartis jau savo vardu. Pirmuoju INVEGOS partneriu tapo AB Šiaulių bankas. Tais pačiais metais, matant sėkmingą įmonės veiklą ir verslo poreikį valstybinei pagalbai, INVEGA pradėjo kompensuoti ir smulkiojo ir vidutinio verslo faktiškai sumokėtas palūkanas.

Tampanti vis svarbesnė verslui, dirbdama su daugiau kaip 10 Lietuvoje veikiančių bankų, matydama savo paslaugų poveikį šalies ekonomikai ir dalydamasi savo patirtimi su Europos ir už jos ribų esančiais partneriais, INVEGA 2003 – 2005 m. pradėjo bendradarbiauti su Europos institucijomis – tapo asocijuota Tarptautinės garantijų institucijų asociacijos (AECM) nare, užmezgė ryšius su Europos investicijų fondu ir pan. Tarptautinė partnerystė leido sukaupti dar daugiau finansavimo žinių ir sukurti verslo aplinkai inovatyvių finansinių priemonių, palengvinančių finansavimo verslui gavimą, bei efektyviai išnaudoti turimus valstybės piniginius resursus.

Būtent pirmojo penkmečio metu INVEGOS ir tuometinės Ūkio ministerijos finansinių priemonių kūrėjai pamatė neišnaudotą potencialą rizikos kapitalo investicijų rinkoje ir nusprendė pasiūlyti valdžiai transformuoti šalies finansavimo rinką kuriant pamatus alternatyviems finansavimo šaltiniams, skirtiems inovatyvioms verslo idėjoms įgyvendinti. Taip 2005 m. buvo nutarta inicijuoti Kolektyvinio investavimo įstatymo pakeitimus, kad atsirastų galimybė Lietuvoje steigtis ir veikti rizikos kapitalo fondams.

INVEGA – finansinių priemonių inovatorė - per pirmus 5 veiklos metus suteikė finansavimą 830 verslų, investavo 34,81 mln. Eur valstybės lėšų.

 


Tardami ačiū už galimybę kurti novatoriškus finansinius sprendimus, kurie padėjo augti Lietuvos verslams, visą lapkritį mūsų svetainėje kviečiame sekti, kaip gimsta INVEGOS darbo rezultatus atspindintis meno kūrinys, ir susipažinti su per 20 metų pasiektais INVEGOS rezultatais.

Žiūrėti