Paskelbtas priemonės „Kompetencijų vaučeris" projektų finansavimo sąlygų aprašo projektas

Informuojame, kad interneto svetainėje esinvesticijos.lt, taip pat Ūkio ministerijos interneto svetainėje ukmin.lt paskelbtas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas" priemonės Nr. 09.4.3-IVG-T-812 „Kompetencijų vaučeris" projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 PROJEKTAS

Jūsų pastabų ir pasiūlymų laukiame iki š.m. rugsėjo 18 d. darbo dienos pabaigos el. paštu: es-priemoniu-aptarimas@ukmin.lt

Apie priemonę „Kompetencijų vaučeris":

Priemonės tikslas – sudaryti dirbančiųjų mokymosi galimybes ir sąlygas geresniam darbo jėgos prisitaikymui prie nuolatos kintančių darbo rinkos reikalavimų. Taip pat Priemonė leis įmonėms be didesnės administracinės naštos (nerengiant atskirų projektų) gauti paramą dirbančiųjų mokymui tuo metu, kai jos reikia, ir ta apimtimi, kuri yra reikalinga

Pagal Aprašą remiamos šios veiklos: mokymai įmonės darbuotojams, taikant „kompetencijų vaučerio“ sistemą, skirtą didinti kvalifikacijos tobulinimo ir kompetentingumo plėtros galimybių prieinamumą įmonių darbuotojams.

Reikalavimai pareiškėjams:

  • Pareiškėju (projekto vykdytoju) gali būti tik juridiniai asmenys ir valstybės arba savivaldybės įmonės. Pareiškėju (projekto vykdytoju) negali būti juridinių asmenų filialai arba atstovybės.
  • Pareiškėjas turi būti ne trumpiau kaip vienerius metus veikiantis (įregistruotas Juridinių asmenų registre) privatus juridinis asmuo arba valstybės (savivaldybės) įmonė ir ne trumpiau kaip 6 mėnesius iki paraiškos pateikimo momento mokėjęs Valstybinio socialinio draudimo fondo įmokas.

Mokymų teikėjų ir mokymų programų sąrašas bus paskelbtas internetinėje svetainėje www.invega.lt. Projektų vykdytojai galės gauti mokymų išlaidų kompensaciją tik tuo atveju, kai bus kreipiamasi tik į tuos mokymų teikėjus ir tik dėl tų programų, kurios yra patalpintos internetinėje svetainėje www.invega.lt.

Projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 62,84 mln. eurų, Europos socialinio fondo lėšų.