Paskutinė diena pateikti prašymus dėl subsidijos verslumui skatinti

Šiandien paskutinė diena pateikti prašymus pagal priemonę „Subsidijos verslumui skatinti“. Vėliau pateiktos paraiškos dėl subsidijos gavimo nebus priimamos.

Pagal priemonę iš viso gautos 854 įmonių paraiškos, iš kurių 797 priimti teigiami sprendimai skirti finansavimą. Iš viso 787 įmonėms už 2451 darbuotoją išmokėta 4,46 mln Eur.

Apie priemonę:

Pradedantieji verslininkai, kurie pasinaudojo  palankiu Verslumo skatinimo fondo kreditu verslui plėtoti ar įkurti, galėjo kreiptis dėl papildomos paramos. Jų darbuotojams gali būti iš dalies kompensuojamos darbo užmokesčio išlaidos.

Priemonė „Subsidijos verslumui skatinti“ skirta sudaryti papildomas finansines paskatas Verslumo skatinimo fondo paskolų gavėjams, siekiant palengvinti jiems įsitvirtinti rinkoje pradinėje savarankiškos veiklos stadijoje.

Remiama veikla – darbo užmokesčio išlaidų dalies kompensavimas Verslumo skatinimo fondo paskolų gavėjams. Šiai priemonei įgyvendinti skirta 4,34 mln. € Europos socialinio fondo lėšų.