Vėl galima kreiptis dėl nuomos pastoviųjų išlaidų dalies kompensacijos – į jas galės pretenduoti ir inžineriniuose bei laikinuosiuose statiniuose individualią veiklą vykdantys asmenys

Vėl galima kreiptis dėl nuomos pastoviųjų išlaidų dalies kompensacijos – į jas galės pretenduoti...

Nuo 2021 m. lapkričio 15 d. skelbiamas naujas kvietimas teikti paraiškas dėl nuomos pastoviųjų išlaidų dalies kompensacijų. Nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) pareiškėjams kompensuos patirtas pastoviąsias išlaidas, susijusias ne tik su patalpų, bet ir su prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietos laikinajame ir (ar) inžineriniame statinyje nuoma ir jų eksploatavimu. Nuo COVID-19 nukentėję individualią veiklą vykdantys asmenys kompensacijų paraiškas galės teikti iki 2021 m. lapkričio 22 d. 23:59 val.

Atnaujinta priemonė aprėps platesnį individualią veiklą vykdančių asmenų ratą. INVEGA kompensuos ne tik su patalpų nuoma ir jų eksploatavimu susijusias išlaidas. Dėl kompensacijos galės kreiptis ir individualią veiklą vykdantys asmenys, kurių ūkinė veikla vykdoma prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietose, nuomojamuose inžineriniuose ar laikinuosiuose statiniuose.

„Atnaujinta priemonė aprėps platesnį individualią veiklą vykdančių asmenų ratą. INVEGA kompensuos ne tik su patalpų nuoma ir jų eksploatavimu susijusias išlaidas. Dėl kompensacijos galės kreiptis ir individualią veiklą vykdantys asmenys, kurių ūkinė veikla vykdoma prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietose, nuomojamuose inžineriniuose ar laikinuosiuose statiniuose,– sako INVEGOS generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas. – Ypač aktualu, kad į kompensaciją galės pretenduoti turgavietėse individualią veiklą vykdantys asmenys, kai jų nuomos sutartis sudaryta dėl prekybos ir (ar) paslaugų tekimo vietos, pvz., inžineriniame statinyje kiemo aikštelėje“.

Kompensacija galės pasinaudoti nuo COVID-19 nukentėję individualią veiklą vykdantys asmenys, kurie per 2020 m. vykdė individualią veiklą ne trumpiau kaip 90 kalendorinių dienų nenutrūkstamai ar su pertraukomis iki 2020 m. lapkričio 6 d. imtinai, taip pat kurie vykdė veiklą, įtrauktą į karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą. Svarbu atkreipti dėmesį, kad vykdoma veikla buvo ir teikiant kompensacijos paraišką yra vykdoma nuomojamose patalpose ar prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietoje laikinajame ir (ar) inžineriniame statinyje. Laikinuoju statiniu laikoma – statinys, kurį leidžiama statyti numatant naudoti ribotą terminą, laikinasis statinys ir teisės į jį Nekilnojamojo turto registre (toliau – NTR) neregistruojami. Inžineriniai statiniai apima stogines, kiemo aikšteles ir pan. objektus, registruojamus NTR.

INVEGA kompensuos išlaidas, susijusias su nuomos mokesčiu, vandens, šilumos, elektros energijos tiekimu, lifto, patalpų, laikinojo ir (ar) inžinerinio statinio valymu ir saugojimu, pastato, laikinojo ir (ar) inžinerinio statinio ir aplinkos priežiūra, pastato rekonstrukcijų ir įrenginių taisymu, automobilių stovėjimo vietų ar indeksavimo pagal pradinę nuomos sutartį išlaidomis, patirtomis nuo 2020 m. lapkričio 1 d. iki 2021 m. balandžio 30 d.

INVEGA atkreipia dėmesį, kad patalpų ar prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietos laikinajame ir (ar) inžineriniame statinyje, dėl kurių patiriamos pastoviosios išlaidos, nuomos sutartis turi būti pasirašyta ne vėliau kaip 2020 m. lapkričio 1 d. ir galioti paraiškos pateikimo metu. Patalpų, prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietos inžineriniame statinyje nuomos sutartis paraiškos pateikimo dieną turi būti registruota valstybės įmonės Registrų centro tvarkomame Nekilnojamojo turto registre. Kompensacija pareiškėjui negalės būti skiriama, jei nuomojamos gyvenamosios paskirties patalpos ar jų dalis.
INVEGA kompensuos iki 70 proc. patirtų pastoviųjų su patalpų ar prekybos ir (ar) paslaugų teikimo vietos laikinajame ir (ar) inžineriniame statinyje nuoma ir jų eksploatavimu susijusių išlaidų, tačiau vienam pareiškėjui išmokama suma negalės viršyti 20 000 eurų pagal visas pareiškėjo teiktas kompensacijos paraiškas, dėl kurių buvo priimtas teigiamas sprendimas dėl kompensacijos skyrimo.

Kompensacija pareiškėjams bus išmokama ne vėliau kaip iki 2021 m. gruodžio 31 d. Paraiškas dėl kompensacijos asmenys jau gali teikti INVEGAI adresu https://islaidukompensavimas.invega.lt.

Kompensacijoms pagal kvietimą nuo COVID-19 nukentėjusių individualią veiklą vykdančių asmenų veiklos daliai pastoviųjų išlaidų padengti skirta 12 mln. Eur iš valstybės biudžeto lėšų. Daugiau informacijos apie priemonę https://invega.lt/verslui/visos-priemones/25/kompensacijos-individualiai-dirbantiems-uz-nuomos-ir-su-ja-susijusias-islaidas-102. Konsultacijos apie priemonę yra teikiamos pareiškėjams telefono numeriu (8 5) 210 7510.

Apie INVEGĄ
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ – LR Vyriausybės įkurta nacionalinė plėtros įstaiga, skirta padėti Lietuvos verslui gauti reikiamą finansavimą. INVEGA efektyviai įdarbina mokesčių mokėtojų pinigus, kompetentingai vertina riziką ir orientuojasi į visos šalies gerovę kuriančius verslo projektus: jos suteikiamos garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą, administruojamos ir tiesiogiai teikiamos lengvatinės paskolos, subsidijų bei rizikos kapitalo priemonės palengvina finansavimo gavimą.