Verslas ir visuomenė įvertino INVEGOS paslaugas

Verslas ir visuomenė įvertino INVEGOS paslaugas

Nacionalinės plėtros įstaigos „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) vaidmuo verslo finansavimo rinkoje stiprėja, įmonė ir toliau išlieka žinomiausia institucija, teikianti valstybės ir Europos Sąjungos fondų finansavimą verslui – rodo bendrovės užsakyta visuomenės ir verslo apklausa, kurią atliko rinkos tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“.

„INVEGA ir toliau, apklaustųjų nuomone, atlieka pagrindinį vaidmenį finansuojant šalies įmones ir jų plėtrą. 44 proc. apklaustų verslo ir 13 proc. visuomenės atstovų spontaniškai įvardijo INVEGĄ kaip instituciją, kuri verslui teikia finansavimą iš valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių ir investicijų fondų. Tai yra atitinkamai 36 proc. ir 12 proc. daugiau, nei antroje vietoje įvardytos institucijos. Šie skaičiai taip pat lenkia praėjusių metų apklausos rezultatus“, – sako INVEGOS generalinio direktoriaus pavaduotoja, Priemonių valdymo skyriaus vadovė Inga Beiliūnienė.

Spontaniškai nurodant institucijas, teikiančias valstybės biudžeto ir Europos Sąjungos struktūrinių ir investicijų fondų finansavimą, 8 proc. verslo atstovų nurodė Lietuvos verslo paramos agentūrą (LVPA), trečioje vietoje liko ir 5 proc. surinko Nacionalinė mokėjimų agentūra (NMA). Visuomenės tarpe antroje vietoje likusios institucijos surinko po 1 proc., čia visuomenė įvardijo bankus, komercinius bankus, LVPA, NMA, Centrinę projektų valdymo agentūrą (CPVA), Lietuvos banką, Verslią Lietuvą, Aplinkos projektų valdymo agentūrą (APVA), Ekonomikos ir inovacijų ministeriją ir Europos regioninės plėtros fondą.

Apklausa parodė, kad absoliuti dauguma verslo atstovų (85 proc.) žino ar yra girdėję apie INVEGĄ ir jos teikiamas paslaugas, iš jų: 14 proc. naudojasi arba naudojosi INVEGOS paslaugomis, 51 proc. žino INVEGĄ, bet paslaugomis naudotis neteko, o 20 proc. yra girdėję, tačiau negalėtų pasakyti, kuo tiksliai bendrovė užsiima. Taip pat daugiau nei pusė apklaustų šalies gyventojų (57 proc.) girdėjo apie bendrovę ir žino, kuo ji užsiima.

Dažniausiai verslas naudojosi INVEGOS paslaugomis norėdamas pasinaudoti valstybės siūlomomis lengvatinėmis sąlygomis (23 proc.). 21 proc. apklaustų verslo atstovų naudojosi INVEGOS paslaugomis, siekdami gauti būtiną finansavimą COVID-19 pandemijos metu. 18 proc. verslo atstovų pasirinko INVEGĄ dėl patrauklių ir patogių sąlygų, o 16 proc., nes buvo reikalinga paskola, kreditas ar lizingas.

Dažniausiai tiek verslas, tiek visuomenė INVEGOS paslaugas sieja su lengvatinėmis paskolomis (83 proc. verslo atstovų ir 80 proc. gyventojų). Antroje vietoje INVEGA žinoma dėl įgyvendinamų kompensavimo priemonių (77 proc. verslo atstovų ir 74 proc. visuomenės). 73 proc. verslo atstovų ir 71 proc. gyventojų INVEGOS paslaugas sieja su galimybe gauti garantijas, kurios atstoja dalį prašomo užstato.

Visuomenės ir verslo atstovų apklausa apie INVEGOS paslaugų žinomumą buvo vykdoma 2021 m. birželio 7–28 d.

Apie INVEGĄ
UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ – LR Vyriausybės įkurta nacionalinė plėtros įstaiga, skirta padėti Lietuvos verslui gauti reikiamą finansavimą. Institucijos misija yra skatinti Lietuvos verslo augimą ir konkurencingumą: jos suteikiamos garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą, administruojamos ir tiesiogiai teikiamos lengvatinės paskolos, subsidijų bei rizikos kapitalo priemonės palengvina finansavimo gavimą.