Atrinktas finansinis tarpininkas labai mažoms paskoloms teikti

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ („Invega“) informuoja, kad įgyvendinant priemonę „Verslumo skatinimas 2014–2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ (Verslumo skatinimas 2014–2020 arba Priemonė), atrinktas finansinis tarpininkas – 42 kredito unijų konsorciumas, kuriam atstovaus Lietuvos centrinė kredito unija (LCKU).

Pasirašius bendradarbiavimo sutartį, planuojama, kad paskolos verslui bus pradedamos teikti ne ankščiau kaip 2016 m. III ketv. pab. - IV ketv. pradžioje.

Įgyvendinant Priemonę, bus padedama fiziniams asmenims pradėti savo verslą arba įmonėms pradėti ir vystyti neseniai pradėtą verslą, teikiant paskolas iki 25 tūkst. eurų ir konsultacijas. Papildomai bus kuriamos paskatos grupėms, susiduriančioms su sunkumais darbo rinkoje ar organizuojant savo verslą: asmenims iki 29 m., neįgaliesiems asmenims, vyresniems negu 54 m. asmenims, bedarbiams, moterims ir tiems, kurie kurs „žaliąsias“ (t. y. ekologiškas, taupančias energiją, naudojančias atsinaujinančius energijos šaltinius, vengiančias taršos ir kt.) darbo vietas.

Tikimasi, kad nauja finansinė priemonė sukurs pakankamą finansavimo pradedantiesiems verslą pasiūlą, kuri darys teigiamą poveikį rinkai, prisidės prie bendrų užimtumo ir verslumo Lietuvoje rezultatų pasiekimo.

Priemonei „Verslumo skatinimas 2014–2020” įgyvendinti skirta beveik 23 mln. eurų Europos socialinio fondo lėšų. Priemonė įgyvendinama pagal 2015 m. gruodžio 8 d. tarp Finansų ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir „Invegos“ pasirašytą fondų fondo „Verslumo skatinimo fondas 2014–2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo“ steigimo ir finansavimo sutartį. Ja remiantis buvo įsteigtas fondų fondas ir jame įgyvendinama finansinė priemonė, o fondų fondo valdytoja paskirta „Invega“.