Finansinę pagalbą jauniesiems ūkininkams teiks INVEGOS partneriai LKU grupė

Finansinę pagalbą jauniesiems ūkininkams teiks INVEGOS partneriai LKU grupė

INVEGA pasirašė sutartį su LKU grupe, į kurią jau galima kreiptis dėl paskolų pagal priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“. Šia finansine pagalba, su kuria didesnei daliai paskolos taikomos nulinės palūkanos, gali pasinaudoti asmenys nuo 18 iki 40 m. Paskolos skirtos žemės ūkio produktų gamybos veiklai pradėti, žemės ūkio valdoje pagamintiems ar užaugintiems produktams perdirbti. Investicijos gali būti skirtos materialaus ir nematerialaus, biologinio turto, žemės įsigijimui, taip pat apyvartiniam kapitalui finansuoti.

Pasak Vaidos Stamburaitės, INVEGOS vyriausiosios projektų vadovės, pretenduojantys į paskolas, pirmiausia turi kreiptis į Nacionalinę mokėjimo agentūrą prie Žemės ūkio ministerijos (NMA) dėl pažymos, kuri patvirtina jų tinkamumą gauti paskolą, ir tik tuomet į kredito uniją.


INVEGOS vyriausioji projektų vadovė Vaida Stamburaitė

Lengvatinės paskolos gali būti teikiamos iki 5 metų laikotarpiui ir iki 100 tūkst. eurų. 40 proc. paskolos daliai taikomos ne didesnė kaip 5 proc. finansų tarpininko marža plius 6 mėn. EURIBOR palūkanos (metinė palūkanų norma), o likusiai 60 proc. daliai – nulinės. Tikimasi, kad ši finansinė pagalba  skatins jaunųjų ūkininkų veiklą kaimo vietovėse, ypač laukiama besikuriančių tokių, kurie kuria didesnę pridėtinę vertę, siekiant paspartinti sklandžią kartų kaitą Lietuvos žemės ūkio sektoriuje“, – teigė V. Stamburaitė.

Jaunųjų ūkininkų asociacijos atstovai išskiria šias dažnas problemas jaunų ūkių plėtrai: tai informacijos apie paramos galimybes stoka ir paties finansavimo prieinamumo klausimas, naujų technologijų taikymo mažuose ūkiuose ribojimai ir galimybės jas pritaikyti. Taip pat nestabili rinka, klimato sąlygų ir gamtos reiškinių neprognozuotumas stabdo jaunų ūkių įsikūrimą ir plėtrą.

„LKU grupė kūrėsi iš ūkininkų, todėl jų patiriamos problemos yra glaudžiai susijusios su mūsų kredito unijoms ir džiugu, kad galime jas atliepti. Šio INVEGOS finansinio instrumento dėka mūsų unijos galės pasiūlyti lengvesnes sąlygas jauniesiems ūkininkams pradėti savo veiklą ir jai gauti finansavimą. Tikime, kad ši finansinė priemonė bus postūmis stiprinant Lietuvos žemės ūkio sektoriaus ateitį“, – sako Mindaugas Vijūnas, LKU grupę prižiūrinčios Lietuvos centrinės kredito unijos administracijos vadovas ir valdybos pirmininkas.

LCKU administracijos vadovas, valdybos pirmininkas Mindaugas Vijūnas

Paskolas teikiančių finansų tarpininkų sąrašą papildė 15 LKU grupės kredito unijų (KU): Alytaus KU, Anykščių KU, Jonavos KU, Jurbarko KU, Grinkiškio KU, Kėdainių krašto KU, KU „Fortūna“, KU „Germanto lobis“, KU „Sūduvos parama“, KU „Tikroji viltis“, Pakruojo KU, Panevėžio KU, Pasvalio KU, „Pilies“ KU, Vytauto Didžiojo KU.

Jaunųjų ūkininkų paramai, kuri skiriama iš 2021–2027 m. Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros strateginio plano, iš viso skirta beveik 20 mln. Eur. Šia priemone pasinaudoti ir pasiskolinti lėšas bus galima iki 2029 m. pabaigos arba iki tol, kol baigsis jai numatytos lėšos.