INVEGA kviečia finansų tarpininkus teikti paraiškas įgyvendinti skatinamąją finansinę priemonę „Verslumo skatinimas 3”

INVEGA kviečia finansų tarpininkus teikti paraiškas įgyvendinti skatinamąją finansinę priemonę...

Nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) kviečia kredito įstaigas teikti prašymus dėl lengvatinių paskolų teikimo pagal fondų fondo „Verslumo skatinimo fondas 2014–2020, finansuojamas iš Europos socialinio fondo ” skatinamąją finansinę priemonę „Verslumo skatinimas 3“.

Priemonės tikslas – bendradarbiaujant su priemonę pageidaujančiais įgyvendinti ir tinkamumo reikalavimus atitinkančiais finansų tarpininkais finansuoti smulkiojo ir vidutinio verslo subjektus, išskyrus vidutines įmones, registruotus ir veikiančius ne ilgiau kaip vienus metus, teikiant investicines ir (ar) apyvartines paskolas, taip skatinant verslumą ir savarankišką užimtumą (sudarant palankias sąlygas gauti finansavimą pradėti ar plėtoti savo verslą).

Finansų tarpininkams keliami kvalifikaciniai reikalavimai ir reikalaujamų dokumentų sąrašas, siekiant dalyvauti šios skatinamosios finansinės priemonės įgyvendinime, yra aprašyti priemonės finansų tarpininkų atrankos sąlygų sąvade:

Visus dokumentus finansų tarpininkų reikalaujama pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis ir atsiųsti elektroniniu paštu. Prašymai įvertinami per 30 darbo dienų nuo visų pateiktų ir tinkamai užpildytų dokumentų gavimo INVEGOJE dienos.

Prašymų teikimo pabaiga – 2024 m. gruodžio 31 d.
Prašymus kviečiame teikti elektroniniu paštu: vsf3@invega.lt