Pranešimas dėl Ankstyvos stadijos fondo ir plėtros fondo I valdytojo atrankos

Dėkojame visiems, pateikusiems pastabas dėl naujos planuojamos rizikos kapitalo priemonės „Ankstyvos stadijos fondas ir plėtros fondas I“ valdytojo atrankos sąlygų.

Atsakymai į gautus klausimus ir pasiūlymus dėl priemonės pateikiami pridedamoje lentelėje.

Siekiant skatinti mokslo ir studijų institucijose generuojamų idėjų perdavimą verslui ir tokiu būdu mažinti atotrūkį tarp mokslo ir verslo, bus steigiamas atskiras rizikos kapitalo fondas.

Priemonė užtikrins lengvesnį kapitalo pasiekiamumą labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ), kurios kuria produktus aukštųjų technologijų sektoriuose ir taip įgyvendina aukštųjų technologijų idėjas – naujausias, pažangiausias mokslo idėjas ir tyrimus ar technologijas, kurioms sukurti reikia specialių žinių.

Šiai priemonei įgyvendinti numatoma skirti 13,8 mln. eurų iš į INVEGOS fondą grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų. „Invegos“ atrinktas rizikos kapitalo fondo valdytojas taip pat turės pritraukti atitinkamą dalį nepriklausomų privačių investuotojų lėšų. INVEGOS fondas buvo įsteigtas 2009 m. balandžio 7 d. finansavimo sutartimi, sudaryta tarp Ūkio ir Finansų ministerijų bei „Invegos“.

Atsižvelgiant į tai, kad šiuo metu yra derinama priemonės „Ankstyvos stadijos fondas ir plėtros fondas I“ valstybės pagalbos schema, finansų tarpininko atranką planuojama paskelbti ne anksčiau nei vasario mėnesio antroje pusėje.

Pagrindinis priemonės tikslas – skatinti mokslo ir studijų institucijose generuojamų idėjų perdavimą verslui (komercializavimą), taip pat didinti finansavimo prieinamumą galutiniams naudos gavėjams (toliau – GNG), kuriantiems produktus aukštųjų technologijų sektoriuose ir taip įgyvendinantiems aukštųjų technologijų idėjas. GNG bus pasiūlyta ekspertų pagalba identifikuojant komercinį potencialą turinčias inovatyvias technologijų idėjas, finansavimas ir palaikymas jas įgyvendinant.