Pranešimas dėl Ko-investicinio fondo įgyvendinimo schemos

Dėkojame visiems, pateikusiems pastabas dėl naujos planuojamos rizikos kapitalo priemonės „Ko-investicinis fondas“ (Priemonė) įgyvendinimo schemos.

Atsakymai į gautus klausimus ir pasiūlymus pateikiami pridedamoje lentelėje.

Primename, kad, Priemone bus siekiama:

  • gerinti kapitalo prieinamumą didelį augimo potencialą turinčioms įmonėms;
  • prisidėti prie Lietuvos verslo veiklos „skaidrinimo“, verslo vertės auginimo, mokesčių surinkimo;
  • plėtoti šalies rizikos kapitalo investavimo aplinką ir
  • skatinti investicijas į verslus ir darbo vietas regionuose bei skatinti alternatyvios (augimo) rinkos (First North) plėtrą, t. y. sudaryti sąlygas įmonėms pasiruošti išeiti į reguliuojamą vertybinių popierių rinką.

Priemonei įgyvendinti numatoma skirti 11 mln. eurų iš INVEGOS fondo, kuris buvo įsteigtas 2009 m. balandžio 7 d. finansavimo sutartimi, sudaryta tarp Ūkio ir Finansų ministerijų bei „Invegos“, grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų.

Fondas kartu su privačiais investuotojais investuos į nepaskirsčiusias pelno labai mažas ir mažas įmones, veikiančias ne ilgiau kaip 5 metus po jų registracijos. Privatūs investuotojai, kuriais galės būti rizikos kapitalo fondai arba ne mažiau kaip trijų verslo angelų komandos, bus investicijų iniciatoriai, galintys nuolat teikti pasiūlymus fondo valdytojui dėl investavimo į perspektyvias įmones.

Atsižvelgiant į tai, kad buvo išreikštas noras aptarti Priemonės įgyvendinimo schemą viešo pristatymo metu, vasario pabaigoje „Invega“ planuoja surengti susitikimą su suinteresuotais visuomenės atstovais. Apie susitikimo vietą ir laiką bus pranešta artimiausiu metu.