Visos priemonės

Visos paslaugos
Visos verslo stadijos

INVEGOS paslaugas sudaro keturios paslaugų grupės: paskolos, garantijos, kompensacijos ir rizikos kapitalas. 

Paskolos suteikiamos itin palankiomis sąlygomis. O jei susiduriate su kredito įstaigai nepatrauklaus ar nepakankamo užstato problema, INVEGA gali padėti, garantuodama pirmos paskolos dalies grąžinimą kredito įstaigai iki 80 proc. Taigi INVEGOS garantija Jums suteiks galimybę pasiimti paskolą, jei neturite reikalingo užstato.

INVEGA siūlomomis kompensacijomis (visuotinės dotacijos priemonėmis) siekiama palengvinti paskolų gavėjų įsitvirtinimą rinkoje.

Rizikos kapitalas - tai alternatyvus verslo finansavimo šaltinis investicijų į nuosavą įmonių kapitalą forma. Kitaip nei skolinantis iš bankų, kur už gautas lėšas mokamos palūkanos, rizikos kapitalo fondas nusiperka dalį įmonės akcijų ir uždirba iš dividendų ir (arba) pardavęs tas akcijas vėliau.