Nacionalinės plėtros įstaigos „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) įgyvendinamos priemonės nuomos išlaidoms kompensuoti laikotarpis baigsis rugpjūčio 31 d. Tačiau paraiškas, skirtas kompensuoti nuomos išlaidoms, patirtoms nuo kovo 16 d. iki rugpjūčio 31 d., galima teikti iki pat gruodžio 1-osios. 

„Nuomos išlaidų kompensavimo laikotarpis visada buvo aiškiai apibrėžtas: karantino laikotarpis ir antrojo mėnesio po karantino laikotarpio paskutinė diena. Vyriausybei priėmus sprendimą dėl karantino pabaigos, tapo aiški ir nuomos išlaidų kompensavimo laikotarpio pabaiga. Tai bus rugpjūčio 31 d. Vadinasi, nebus galima kompensuoti nuomos išlaidų, kurios bus patirtos po šios datos“, – sako INVEGA vadovas Kęstutis Motiejūnas.

Jis pabrėžė, kad kompensavimo laikotarpio pabaiga dar nėra paraiškų teikimo termino pabaiga. Paraiškas dėl nuomos išlaidų kompensavimo verslininkai galės teikti iki pat šių metų pabaigos. Tačiau INVEGA galės kompensuoti tik tas nuomos išlaidas, kurias verslininkai bus patyrę nuo kovo 16 d. iki rugpjūčio 31 d.

„Noriu užtikrinti, kad INVEGA tikrai įvertins visas pateiktas paraiškas. Kaip tik dėl to dedame daug pastangų tobulindami savo sistemas ir sinchronizuodami jas su kitų institucijų sistemomis. Jau išsprendėme nemažą dalį problemų, kylančių sinchronizuojant INVEGOS ir Registrų centro sistemas, artimiausiu metu užbaigsime ir sinchronizavimą su VMI“,  – tvirtina K. Motiejūnas.

Siekiant, kad paraiškų pateikimas taptų paprastesnis, INVEGA primena jau įgyvendintus sistemos patobulinimus:

  • realizuota galimybė vienu mygtuko paspaudimu pateikti paraišką anksčiau rengtos ar atmestos paraiškos pagrindu;
  • patvirtinti įgaliojimus, kai paraišką pildo ne įmonės vadovas;
  • galimybė pateikti prašymą dėl daugiau nei vieno nuomos objekto, net jeigu jis ir neturi atskiro unikalaus Nekilnojamojo turto registro (NTR) numerio, svarbu, kad  nuomojami plotai nebūtų tapatūs;
  • siekiant palengvinti paraiškų pateikimą, nuomos sutarčių tinkamumo vertinimas perkeltas po paraiškos pateikimo momento. Jeigu patikros metu nustatoma registrų neatitikimų, tokios paraiškos nėra atmetamos, bet yra grąžinamos pareiškėjui patikslinti nurodant, kaip tą padaryti;
  • pradėjo veikti ir kreditinių sąskaitų funkcionalumas;
  • nuo birželio 12 d. išplėstos galimybės teikti paraiškas ir tiems verslininkams, kurių veika buvo neuždrausta, tačiau buvo apribota ir šių įmonių pagrindinės ekonominės veiklos kodas patenka į VMI skelbiamą sąrašą.

Visi šie technologiniai ir proceso patobulinimai atliepia klientų keliamus lūkesčius greitai ir paprastai pasinaudoti nuomos kompensavimo priemone.

Šiuo metu nuomos kompensacijai gauti iš viso pateikta 1424 paraiškos, iš jų 210 patvirtintos, daugiau nei 750 yra vertinamos, dar apie 400 paraiškų grąžinta patikslinti.

Detalią informaciją apie dalinį patalpų nuomos mokesčio kompensavimą galima rasti čia.

Naujausia informacija apie visas INVEGA siūlomas priemones ir per jas teikiamą valstybės paramą su sunkumais susiduriančiam ar naujų galimybių ieškančiam verslui skelbiama interneto svetainės specialioje skiltyje Pagalba verslui COVID-19 krizės metu.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-06-17