Teikdama paskolas pagal skatinamąją finansinę priemonę „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ ASAP INVEGA nebevertins paraiškas pateikusių įmonių kredito reitingo. Pakeitus paskolų ASAP teikimo sąlygas dėl jų gali kreiptis ir anksčiau sunkumų patyrusios įmonės, įrodžiusios, kad paraiškos teikimo metu nebėra patiriančios sunkumų.

„Šiuos pakeitimus visų pirma nulėmė sukaupta paraiškų vertinimo praktika ir pačių pareiškėjų pastabos, – sako K. Motiejūnas. – Dėl COVID-19 pandemijos staiga smuko daugelio įmonių apyvarta. Šis laikinas nuosmukis nebūtinai lemia įmonių mokumą ilgesnėje perspektyvoje, bet tai iš karto neigiamai atsiliepė jų kredito reitingui. Įvertinus šią aplinkybę, buvo nuspręsta kredito reitingo nebevertinti“.

Pasak jo, kitas svarbus pakeitimas – patikslinta sąlyga dėl sunkumų patiriančių įmonių. Anksčiau įmonės negalėjo gauti paskolos ASAP, jeigu, 2019 m. gruodžio 31 d. duomenimis, buvo patiriančios sunkumų. Dabar tokios įmonės gali gauti paskolą, jei įrodo, kad paraiškos teikimo metu nebėra patiriančios sunkumų – klientai sistemoje gaus pranešimą ir toje pačioje paraiškoje bus paprašyta pridėti papildomus dokumentus.

Kad įrodytų pasikeitusią situaciją, įmonė turi pateikti:

  • 2020 m. tarpinės finansinės atskaitomybės už paskutinį praėjusį ketvirtį arba praėjusio mėnesio (prieš paraiškos pateikimą) paskutinės dienos dokumentus, kurie patvirtina, kad paraiškos pateikimo metu įmonė nebėra patirianti sunkumų;
  • Jei per laikotarpį nuo 2020 m. sausio 1 d. iki paraiškos pateikimo dienos įmonėje įvyko nuosavybės struktūros pokyčių, reikia pateikti ir tai pagrindžiančius dokumentus.

Atnaujintomis sąlygomis teikiamoms paskoloms ASAP iš viso skirta 15 mln. eurų valstybės biudžeto lėšų. K. Motiejūno teigimu, visų priemonių sąlygos ir biudžetai peržiūrimi siekiant geriau atsižvelgti į verslo poreikius, kurie išryškėja analizuojant priemonių įgyvendinimą.

Paskolos ASAP skirtos bendrovėms, kurios sėkmingai veikė iki karantino ir kurių klientai dėl karantino apribojimų negali apmokėti arba tik iš dalies apmokėjo sąskaitas. Šiomis paskolomis kompensuojamas lėšų trūkumas, susidaręs dėl neapmokėtų ar iš dalies apmokėtų sąskaitų, išrašytų nuo 2020 m. sausio 1 d. iki kovo 31 d. Sąskaitos turi būti išrašytos klientų įmonėms, įtrauktoms į VMI mokesčių mokėtojų, nukentėjusių paskelbus karantiną sąrašą.

Paskolos teikiamos per specialiai sukurtą platformą, kurioje pareiškėjai gali paprastai pateikti paraišką ir užregistruoti neapmokėtas sąskaitas. INVEGA suteikia paskolas ASAP nuo 500  eurų iki 500 tūkst. eurų, priklausomai nuo sąskaitas užregistravusios įmonės dydžio, jos pardavimų apimties ir užregistruotų sąskaitų vertės.

Paskolos ASAP įmonėms  bus teikiamos tol, kol pasibaigs paraiškų teikimo terminas arba bus paskirstyta priemonei skirta suma. Jos pradedamos grąžinti ir palūkanos pradedamos mokėti, praėjus 6 mėn. po paskolos išmokėjimo dienos.

Print Friendly, PDF & Email
Atnaujinta 2020-06-10