2020 metai: pandemijos akivaizdoje INVEGA žengia į naujas finansų rinkos teritorijas

2020 metai: pandemijos akivaizdoje INVEGA žengia į naujas finansų rinkos teritorijas

2020 metai ir pasaulinė COVID-19 pandemija, pristabdžiusi viso pasaulio ekonomiką ir itin apribojusi verslą, atvėrė naujų iššūkių INVEGAI. Pandemija atnešė sparčius, įmonę stipriai pakeitusius ekonominius ir veiklos pokyčius. INVEGA praplėtė savo veiklos kryptį, iš finansines priemones kuriančios ir administruojančios įmonės, tapo tiesiogiai paskolas teikiančia institucija.

„Vienos didžiausių valstybės valdomų finansinių paslaugų įstaigos užduotis – padėti verslui išsilaikyti ir paremti tolesnį jo vystymąsi. Todėl krizės metu tiesioginių lengvatinių paskolų teikimas INVEGAI buvo neišvengiamas ir būtinas. Įmonei teko didžiulė atsakomybė užtikrinti spartų ir kokybišką tiek kovidinio, tiek tvaraus ilgalaikio verslo plėtros finansavimo mechanizmą, tačiau mūsų valdomi investicijų portfeliai, kurie lenkia net kai kurių bankų portfelius, ir verslus pasiekusios sumos parodė, kad esame pakankamai patyrę ir stiprūs tai padaryti“, – sako INVEGOS generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas.

Įmonei teko didžiulė atsakomybė užtikrinti spartų ir kokybišką tiek kovidinio, tiek tvaraus ilgalaikio verslo plėtros finansavimo mechanizmą, tačiau mūsų valdomi investicijų portfeliai, kurie lenkia net kai kurių bankų portfelius, ir verslus pasiekusios sumos parodė, kad esame pakankamai patyrę ir stiprūs tai padaryti.

INVEGA suprato, kad pandemijos metu yra svarbu, ne tik suteikti paslaugą, bet ir jos suteikimo greitis. INVEGA įsteigė Kreditavimo ir Klientų aptarnavimo skyrius, darbuotojų skaičius įmonėje išaugo nuo kiek daugiau nei 40-ies, dirbusių priešpandeminiu laikotarpiu, iki 100 darbuotojų, padėjusių įveikti intensyvų pandemijos pradžios etapą. Taip pat įmonė visiškai skaitmenizavo paraiškų teikimo sistemas, automatizavo klientų aptarnavimo sistemą ir vykdė kitus veiksmus, užtikrinančius paslaugų teikimo greitį ir kokybę.

Iš viso kovos su COVID-19 pasekmėmis priemonėms verslo finansavimo srityje įgyvendinti INVEGAI buvo skirta 684 mln. eurų. Pagalbos priemonės buvo labai įvairios, naujai kuriamos. 5-ias jau įgyvendinamas ilgalaikes INVEGOS priemones įmonė pritaikė COVID-19 pagalbai – palengvino reikalavimus pareiškėjui, padidino skiriamas sumas.

2020 m. INVEGA pradeda kompensuoti 100 proc. palūkanų už paskolas, kurių mokėjimai yra atidėti pasinaudojant Lietuvoje veikiančių bankų paskelbtu moratoriumu, paleidžia 10 mln. eurų vertės finansinę priemonę „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2“ ir 460,63 mln. eurų vertės garantijų priemonę „Portfelinės garantijos paskoloms 2“. Tais metais įkuriami ir Gynybos investicijų fondas, skirtas gynybos ir saugumo pramonių ekosistemos plėtrai Lietuvoje įgyvendinti, bei Inovacijų skatinimo fondas, skirtas investicijoms į fundamentalius ir taikomuosius mokslinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą ir inovacinę veiklą.

2020 m. pristatyta finansinė priemonė „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ buvo itin svarbus momentas įmonės veikoje. Tai buvo pirmoji paskolų priemonė, kurią INVEGA pradėjo teikti tiesiogiai, ir kuri padėjo svarbius pamatus būsimoms INVEGOS veikloms.

„Tiesiogiai teikiamos paskolos buvo per karantiną atėjusi naujovė, kurios, žinojome, kad tikrai neatsisakysime ir ateityje“, – prisiminė K. Motiejūnas.

Sėkmingas ir greitas startas lėmė, kad INVEGA plėtė savo veiklų spektrą pradėdama tiesiogiai teikti ir kitas paslaugas, skirtas kovai su pandemija: nuo COVID-19 nukentėjęs verslas galėjo kreiptis dėl patalpų nuomos išlaidų kompensacijų, turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams buvo pasiūlytos tiesioginės paskolos, draudimo įmonėms ir finansų įstaigoms INVEGA pradėjo teikti individualias garantijas už kelionių organizatorių prievolių įvykdymo užtikrinimą.

Kovidinę pagalbą verslui INVEGA teikė ir per savo partnerius – privačius finansų rinkos dalyvius. Įvairūs finansų tarpininkai pradėjo teikti INVEGOS lėšomis finansuojamas paskolas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams. Alternatyvios rinkos finansų tarpininkams (t.y. ne kredito įstaigoms ir jų susijusioms įmonėms) INVEGA suteikė galimybę teikti paskolas įgyvendinant 91 mln. eurų vertės skatinamąją priemonę „Alternatyva“. Šios paskolos buvo skirtos tam, kad ištikus pandemijai, verslai turėtų galimybę greitai gauti finansavimą verslui palaikyti ir tais atvejais, kai tradiciniai finansuotojai, pvz., bankai, finansuoti nesutinka.

2020 metais INVEGA antrus metus iš eilės Valdymo koordinavimo centro buvo pripažinta gerosios valdysenos lydere atitinkamoje valstybės valdomų Lietuvos įmonių kategorijoje, 12201 verslo subjektams suteikė finansavimą ir investavo 597,78 mln. Eur valstybės lėšų.

 


Tardami ačiū už galimybę kurti novatoriškus finansinius sprendimus, kurie padėjo augti Lietuvos verslams, visą lapkritį mūsų svetainėje kviečiame sekti, kaip gimsta INVEGOS darbo rezultatus atspindintis meno kūrinys, ir susipažinti su per 20 metų pasiektais INVEGOS rezultatais.

Žiūrėti