Atviras kreditų fondas papildytas 2,9 mln. €

Smulkiojo ir vidutinio verslo (SVV) atstovams pagerintos sąlygos pasinaudoti lengvatinėmis finansavimo sąlygomis iš Atviro kreditų fondo (AKF). INVEGOS fondo Priežiūros komitetas nusprendė fondui papildomai skirti 2 896 200,19 Eur sumą, tad šiuo metu fondas sudaro 57 055 143,65 Eur. Finansavimo sutartys su kredito įstaigomis turi būti pasirašytos iki 2015 m. rugsėjo 30 d.

Kreditai iš AKF lėšų gali būti teikiami investiciniam ar apyvartiniam kapitalui finansuoti, ne ilgesniam kaip 6 metų laikotarpiui.

Patikslintas kvietimas, įvertinus visus sekančius Informacinius pranešimus dėl AKF priemonės 2015-01-22

Informacinis pranešimas dėl AKF priemonės 2015-01-22

 

Šiuo metu vis dar teikiamos lengvatinės paskolos ir kredito linijos pagal priemonę „Atviras kreditų fondas“. Dėl finansavimo galima kreiptis į banką Citadele ir Medicinos banką.