ES investicijos ir INVEGA: 2006-2010 m. atnešti pokyčiai

ES investicijos ir INVEGA: 2006-2010 m. atnešti pokyčiai

Šeštuosius savo gyvenimo metus nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) pasitiko su griausmu: kai garantijos tapo neatsiejama kasdieninės įmonės veiklos dalimi, INVEGA pristatė dar vieną naujovę šalyje – valstybės finansuojamus mikrokreditus. Šių kreditų esmė buvo skatinti verslumą savivaldybėse, kur egzistavo didelis nedarbo lygis, steigėsi mažai naujų įmonių, trūko lėšų vystyti veiklą. Mikrokreditai buvo teikiami supaprastinta tvarka ir palankesnėmis nei rinkos sąlygomis kaip labai mažos paskolos iki beveik 25 tūkst. eurų (86 tūkst. Lt), todėl mikrokreditams skirtos lėšos buvo rezervuotos per rekordiškai trumpą laiką – vos per 1 mėn.

Tai viena pirmųjų finansų inžinerijos priemonių, tiesiogiai prisidėjusių prie užimtumo skatinimo plėtotinuose regioniniuose centruose, o Vyriausybės skirti 28,8 mln. Lt (8,4 mln. Eur) per mikrokreditų teikimo laikotarpį (2006-2012 m.) buvo panaudoti daugiau nei du kartus – suteikta verslo paskolų už daugiau kaip 62 mln. Lt (18 mln. Eur).

„Mikrokreditai“ paskatino kitų finansinių produktų, paremtų finansų inžinerija, kūrimą ir praplėtė finansavimo šaltinių ratą. Tapo vis aiškiau, kad INVEGA yra labai svarbi finansų rinkos dalyvė, todėl buvo nuspręsta, kad INVEGA bus viena iš Europos Sąjungos (ES) 2007–2013 metų struktūrinės paramos finansavimo teikimą įgyvendinančių institucijų.

INVEGA ir toliau nesustojo transformuotis bei ieškoti inovacijų. Ypač jos vaidmuo išryškėjo 2008-2009 m., kai visą pasaulį sukaustė ekonominė krizė. Tuo metu buvo suteiktas rekordinis kiekis paskolų garantijų, laikinai pradėtos teikti garantijos už didelių įmonių paskolas ir už daugiabučiams namams modernizuoti teikiamas paskolas. Gavusi teisę administruoti ES struktūrinės paramos lėšas, tais pačiais metais pradėjo kompensuoti palūkanas iš ES struktūrinių fondų lėšų – tai leido užtikrinti daugiau verslų susimažinti paskolos naštą –susigrąžinti iki 95 proc. faktiškai sumokėtų palūkanų ir šiuos pinigus panaudoti kitiems verslo tikslams.

Tais pačiais 2009 metais buvo įsteigtas iki šiol sėkmingai veikiantis INVEGOS fondas (fondo steigimo sutartį pasirašė tuometinė Ūkio ministerija, Finansų ministerija ir INVEGA), kurio paskirtis – kurti ir administruoti finansines priemones, leidžiančias verslams gauti finansavimą skirtingoms reikmėms ir skirtingais būdais.

2010 m. įmonė sutelkė dėmesį į pagrindinę savo stiprybę – aistrą inovatyviems sprendimams – ir pirmą kartą Europoje panaudojo Europos socialinio fondo lėšas paskoloms, o ne subsidijoms teikti. Tai buvo revoliucinis įvykis, paskatinęs ir kitas Europos valstybes atkreipti dėmesį į finansines priemones ir jų naudą. Siekiant šalies verslams suteikti kuo platesnes galimybes pasiskolinti iš kuo skirtingesnių finansuotojų, INVEGA į skolinimo rinką įtraukė ir kitus valstybės finansavimo šaltinių teikėjus - kredito unijas.

Pasakojant skaičiais, per 2006-2010 m. INVEGA suteikė finansavimą 5716 verslų, investavo 291,50 mln. Eur valstybės lėšų.

 


Tardami ačiū už galimybę kurti novatoriškus finansinius sprendimus, kurie padėjo augti Lietuvos verslams, visą lapkritį mūsų svetainėje kviečiame sekti, kaip gimsta INVEGOS darbo rezultatus atspindintis meno kūrinys, ir susipažinti su per 20 metų pasiektais INVEGOS rezultatais.

Žiūrėti