Išmokėti pirmieji 67,9 tūkst. eurų kompensacijoms už darbuotojų COVID-19 testavimą

Išmokėti pirmieji 67,9 tūkst. eurų kompensacijoms už darbuotojų COVID-19 testavimą

Nuo šių metų kovo pabaigos pasiūlius darbuotojų COVID-19 tyrimų kompensavimo priemonę, pirmosioms 57 įmonėms jau buvo išmokėtos kompensacijos, kurių vertė siekia 67 882 eurų. Iš viso dėl kompensacijų už darbuotojų COVID-19 testavimą nacionalinei plėtros įstaigai „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) yra pateikta 112 paraiškų, kurių vertė siekia 0,47 mln. Eur.

„Vis daugiau žmonių grįžtant į darbus, yra ypač svarbu, kad darbdaviai ir toliau aktyviai bei reguliariai testuotų darbuotojus dėl COVID-19. Mūsų atsakomybė – jiems padėti toliau sklandžiai tęsti veiklas, sumažinant dėl testavimo patiriamą finansinę naštą. Karantinas dar nesibaigė, todėl ir toliau raginame tęsti testavimą ir nepamiršti pasinaudoti parama“, – sako INVEGOS generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas.

Vis daugiau žmonių grįžtant į darbus, yra ypač svarbu, kad darbdaviai ir toliau aktyviai bei reguliariai testuotų darbuotojus dėl COVID-19. Mūsų atsakomybė – jiems padėti toliau sklandžiai tęsti veiklas, sumažinant dėl testavimo patiriamą finansinę naštą.

Šiuo metu iš 112 pateiktų paraiškų, 20 paraiškų dar yra vertinama. Iš viso priemonei „COVID-19 tyrimų darbuotojams kompensavimas“ yra skirta 30 mln. eurų.

Dėl kompensacijos už savo darbuotojams atliktus COVID-19 testus, į INVEGĄ gali kreiptis visos įmonės ar verslininkai, priskiriami smulkiajam ir vidutiniam verslui (SVV). Tam, kad galėtų pretenduoti į kompensaciją, verslas turi sudaryti sutartį su asmens sveikatos priežiūros įstaiga, turinčia teisę atlikti tokius testus. 

Kompensacijos iki 12 eurų yra skiriamos už atliktą serologinį antikūnų tyrimą arba greitąjį SARS-CoV-2 antigeno testą: kokybinį greitąjį arba laboratorinį SARS-CoV-2 anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG testą, laboratorinį pusiau kiekybinį arba kiekybinį SARS-CoV-2 anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG testą, greitąjį SARS-CoV2 antigeno testą. INVEGA primena, kad pagal patvirtintą tvarką PGR testas nepatenka į kompensuojamų testų sąrašą. Kompensacijos už darbuotojų COVID-19 testus skiriamos už nuo 2021 m. vasario 23 d. iki 2021 m. gegužės 31 d. patirtas tyrimų išlaidas, paraiškas ir atliktų tyrimų apmokėjimą pagrindžiančius dokumentus galima teikti iki 2021 m. birželio 30 d.

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ – LR Vyriausybės įkurta nacionalinė plėtros įstaiga, skirta padėti Lietuvos verslui gauti reikiamą finansavimą. Institucijos misija yra skatinti Lietuvos verslo augimą ir konkurencingumą: jos suteikiamos garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą, administruojamos ir tiesiogiai teikiamos lengvatinės paskolos, subsidijų bei rizikos kapitalo priemonės palengvina finansavimo gavimą.