Įvyko šeštasis „Innova-FI“ projekto vietos partnerių susitikimas

Įvyko šeštasis „Innova-FI“ projekto vietos partnerių susitikimas

2021 m. balandžio 28 d. „Investicijų ir verslo garantijų“ (INVEGA) organizavo šeštąjį „Innova-FI“ projekto vietos partnerių susitikimą. Dėl apribojimų, susijusių su COVID-19 pandemija, susitikimas vyko nuotoliniu būdu.

Susitikimo metu buvo pristatyta Bielsko-Biała regiono plėtros agentūros (ARRSA) organizuotame 7-ajame keitimosi patirtimi renginyje įgyta patirtis. Po pristatymo vykusioje diskusijoje visi vietos partneriai turėjo galimybę pasikeisti nuomonėmis apie "Design Option Paper" ir parengtus pilotinio darbo rezultatus. INVEGOS atstovai pristatė peržiūrėtų priemonių – "Akcelaratoriaus 2" ir tiesioginių paskolų inovatyviam verslui – veiksmų planus. Susitikimo metu taip pat buvo išnagrinėtos ir aptartos kelios spartinimo programų ir paskolų programų finansinės priemonės, skirtos jaunoms labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms (MVĮ) bei MTEP projektams, vykdomiems kitose ES valstybėse narėse .

Daugiau apie „Innova-FI“ projektą