KVIETIMAS BAIGĖSI

Kviečiame pateikti pastabas dėl priemonės „Atviras kreditų fondas 2“ įgyvendinimo

Kviečiame pateikti pastabas dėl priemonės „Atviras kreditų fondas 2“ įgyvendinimo

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) kviečia visuomenę pateikti pastabas dėl naujos Ūkio ministerijos planuojamos priemonės „Atviras kreditų fondas 2“ įgyvendinimo.

Priemone bus siekiama:

  • sudaryti palankesnes sąlygas smulkiojo ir vidutinio verslo (toliau – SVV) subjektams gauti finansavimą paskolos ar finansinės nuomos (lizingo) forma jų vykdomiems projektams įgyvendinti, ypač pirmuose plėtros etapuose;
  • suteikti lėšų rinkai, kad būtų skolinama rizikingiems projektams, skatinti verslo plėtojimą ir investicijas;
  • sumažinti SVV subjektams finansavimo kainą – lengvatinių paskolų, žemesnėmis nei rinkos kaina ilguoju periodu, teikimas.

Šiai priemonei įgyvendinti numatoma skirti apie 38 mln. eurų iš į INVEGOS fondą grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų.

Priemonės „Atviras kreditų fondas 2“ schemos aprašymas

Dokumentai:

Atviro konkurso sąlygos

1 Priedas. Pasiūlymo forma

2 Priedas. Tiekėjo deklaracija

3 Priedas. Techninė užduotis

4 Priedas. Ataskaita apie kreditavimo veiklos ir apskaitos reikalavimų laikymąsi

Klausimai ir atsakymai dėl priemonės „Atviras kreditų fondas 2“ įgyvendinimo

Pastabas prašoma pateikti iki 2016 m. vasario 5 dienos el. pašto adresu AKF2@invega.lt

Įgyvendinant Atviro kreditų fondo 2 priemonę, bus naudojamos iš jau įgyvendintų priemonių į INVEGOS fondą grįžusios ir (ar) grįšiančios lėšos, kuriomis galės būti finansuojama net iki 75 proc. paskolos (įskaitant kredito linijas) ar finansinės nuomos (lizingo) sandorio. Tačiau bet kuriuo atveju AKF2 dalis paskoloje, kredito linijoje ar finansinės nuomos (lizingo) sandoryje galės sudaryti ne daugiau kaip 450 tūkst. eurų. Likusi, ne mažesnė nei 25 proc., dalis bus finansuojama atrinktų finansų tarpininkų lėšomis.

Atviro kreditų fondo 2 priemonei įgyvendinti pirmuoju etapu bus skirta beveik 38 mln. eurų (su galimybe, esant poreikiui, šią sumą didinti).