Liko savaitė teikti paraiškas dėl paskolų sandorių pagal dvi INVEGOS kovidines priemones

Liko savaitė teikti paraiškas dėl paskolų sandorių pagal dvi INVEGOS kovidines priemones

Nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) primena, kad verslai, planuojantys pasinaudoti priemonėmis „Tiesioginės COVID-19 paskolos“ ir „Paskolos apgyvendinimo ir maitinimo paslaugų teikėjams“, turėtų suskubti – liko savaitė iki paraiškų dėl šių priemonių finansavimo teikimo termino pabaigos. Paraiškos dėl paskolų teikimo pagal šias priemones turi būti pateiktos INVEGAI iki 2021 m. birželio 15 d., o sutartys pasirašytos iki šių metų birželio 30 d. Šiuo metu derinama galimybė dėl priemonių įgyvendinimo pratęsimo.

„Matome, kad toks verslo finansavimas vis dar yra labai reikalingas. Todėl šiuo metu yra derinamos paskutinės sąlygos su Europos Komisija dėl priemonių įgyvendinimo ir kvietimo termino pratęsimo iki šių metų gruodžio 31 d. Tačiau, kol šis procesas vis dar vyksta, paraiškų teikimo terminas pagal šias dvi INVEGOS kovidines priemones turės būti sustabdytas už savaitės“, – sako INVEGOS vyresnioji projektų vadovė Sigita Rutkauskaitė.

Lengvatinėmis sąlygomis teikiamas finansavimas pagal priemonę „Tiesioginės COVID-19 paskolos“ skirtas apmokėti patirtas ar planuojamas patirti būtinąsias išlaidas nuo 2020 m. spalio 1 d. iki 2021 m. spalio 30 d. Šios paskolos iki 6 metų terminui yra teikiamos smulkiajam ir vidutiniam verslui bei didelėms įmonėms. Pasinaudojus priemone, įmonė gali gauti vieną lengvatinę paskolą, kuri negali viršyti vieno mėnesio vidutinės apyvartos dydžio ir gali sieki iki 100 tūkst. eurų. Lengvatinės paskolos yra teikiamos be užstato, išskyrus tuos atvejus, kai verslas jau naudojosi valstybės pagalbos priemonėmis ir bendra gautų, valstybės finansuojamų paskolų, skirtų kovai su COVID-19 pandemija, suma viršija 1 mln. eurų. Priemone jau pasinaudojo 802 pareiškėjai, kuriems buvo suteiktas 31,28 mln. eurų finansavimas. Iš viso tiesioginėms COVID-19 paskoloms įgyvendinti yra skirta 36 mln. eurų, todėl vis dar planuojantys kreiptis dėl šių paskolų, paraiškas INVEGAI gali teikti adresu https://covid19paskolos.invega.lt  iki 2021 m. birželio 15 d.

Lengvatinės paskolos pagal priemonę „Paskolos turizmo ir viešojo maitinimo paslaugų teikėjams“ yra skirtos nuo COVID-19 nukentėjusioms Lietuvos turizmo, apgyvendinimo ir viešojo maitinimo sektoriaus įmonėms. Pasinaudoję priemonės finansavimu, apgyvendinimo ar viešojo maitinimo paslaugas teikiantys verslininkai gali gauti finansavimą, skirtą būtiniausioms išlaidoms finansuoti, o kelionių organizatoriams paskolos skiriamos atsiskaityti su turistais už dėl COVID-19 protrūkio neįvykusias organizuotas turistines keliones. Priemone jau pasinaudojo 56 pareiškėjai, kuriems buvo suteiktas 19,09 mln. eurų finansavimas, o iš viso priemonei įgyvendinti yra skirta 30 mln. eurų. Paslaugų teikėjai, norintys pasinaudoti šios priemonės siūlomu lengvatiniu finansavimu, paraiškas INVEGAI gali pateikti adresu https://tour.invega.lt iki 2021 m. birželio 15 d.

INVEGA atkreipia dėmesį, kad bendrovė turi teisę bet kuriuo paskolos laikotarpiu patikrinti verslo subjektą, ar paskola buvo panaudota pagal priemonės paskirtį. Todėl paskolos gavėjui nepateikus paskolos pagrindimo dokumentų ar nekritus apyvartoms, yra inicijuojamas sutarties nutraukimas ir net pritaikoma bauda.

UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ – LR Vyriausybės įkurta nacionalinė plėtros įstaiga, skirta padėti Lietuvos verslui gauti reikiamą finansavimą. Institucijos misija yra skatinti Lietuvos verslo augimą ir konkurencingumą: jos suteikiamos garantijos padeda išspręsti nepakankamo ar nepatrauklaus finansų įstaigoms užstato problemą, administruojamos ir tiesiogiai teikiamos lengvatinės paskolos, subsidijų bei rizikos kapitalo priemonės palengvina finansavimo gavimą.