Naujiena Lietuvoje: INVEGA verslui, dar tik kuriančiam inovatyvius produktus, teiks tiesiogines paskolas „Perspektyva“

Naujiena Lietuvoje: INVEGA verslui, dar tik kuriančiam inovatyvius produktus, teiks tiesiogines...

Nacionalinė plėtros įstaiga „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) pradeda teikti verslui tiesiogines paskolas „Perspektyva“, skirtas vykdyti pramoniniams tyrimams ir (ar) bandomosioms taikomosioms bei inovacinėms veikloms, kurių tikslas yra mokslo tyrimų rezultatų ir išradimų panaudojimas, siekiant išplėtoti ir atnaujinti gaminamą produkciją ar paslaugas. Verslai inovatyviems produktams kurti galės gauti iki 1 mln. eurų paskolą su itin mažomis palūkanomis. O jei finansuotas projektas bus įgyvendintas tinkamai, iki 20 proc. paskolos dalies galės būti negrąžinama.

Pramoniniai tyrimai bei bandomosios taikomosios veiklos ir inovatyvių produktų ar paslaugų kūrimas daug kainuoja, tad verslo augimo ir konkurencinio pranašumo rinkoje proveržiui būtinos investicijos. Tačiau šiandien gauti finansavimą, kai, pvz., gaminamas produktas vien tam, kad jis būtų pademonstruotas ir patvirtintas, beveik neįmanoma.

Valstybė per INVEGĄ siūlo nišinę priemonę, kuri užtikrins finansavimą Lietuvos bendrovėms, dar tik kuriančioms inovatyvius produktus, technologijas ar prototipus laboratorijos aplinkoje ir atliekančioms mokslinius, eksperimentinius tyrimus.

„Valstybė per INVEGĄ siūlo nišinę priemonę, kuri užtikrins finansavimą Lietuvos bendrovėms, dar tik kuriančioms inovatyvius produktus, technologijas ar prototipus laboratorijos aplinkoje ir atliekančioms mokslinius, eksperimentinius tyrimus, – sako INVEGOS generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas. – Tai, kad bus teikiamos „Perspektyvos“ paskolos, yra naujovė Lietuvoje, nes iki šiol mūsų inovacinių produktų kūrėjams buvo teikiamos tik subsidijos. Vis dėlto visiškai subsidijų nebus atsisakyta ir šiuo atveju – gavus pigią paskolą ir tinkamai įgyvendinus projektą, iki 20 proc. likusios grąžinti paskolos sumos galės būti skirta kaip subsidija“.

Paskolos „Perspektyva“ skirtos visų dydžių Lietuvos įmonėms. Inovatyvi prekė, paslauga ar technologijos rinkai turės būti pateikti ne vėliau kaip per 5 metus nuo paskolos sutarties pasirašymo. Projekto įgyvendinime įmonė turės dalyvauti nuosavomis lėšomis ne mažiau kaip 20 proc., kurios galės būti paskolos gavėjo arba privataus skolintojo. Taip pat norėdamas gauti paskolą, verslas INVEGAI turės pateikti priimtinas paskolos užtikrinimo priemones.

Kaip teigia INVEGOS generalinis direktorius, paskolos pagal priemonę „Perspektyva“ bus teikiamos iki 10 metų laikotarpiui ir vienam paskolos gavėjui galės būti suteikiamos kelis kartus, tačiau bendra priemonės lėšomis gautų paskolų suma vienam paskolos gavėjui negalės viršyti 1 mln. Eur. Skirtingai nei kitų paskolų atveju, šios paskolos bus išmokamos dalimis, pagal projekto vykdymo etapus. Be to, pramoninių tyrimų arba bandomoji taikomoji veikla projekte yra privaloma.

Priemonės „Perspektyva“ lėšomis vykdomos investicijos bus skirtos visų pirma padėti verslo ir mokslo bendradarbiavimui.

„Inovatyvaus produkto ar paslaugos kūrimo pradžioje nereikia didelių gamybinių pajėgumų, bet reikia prieigos prie mokslininkų ir technikų, įrangos, laboratorijų ar patentų. Todėl priemonės „Perspektyva“ lėšomis vykdomos investicijos bus skirtos visų pirma padėti verslo ir mokslo bendradarbiavimui“, – teigia K. Motiejūnas. Todėl paskolų vertinimo procese, be INVEGOS ekspertų, įsitrauks ir Inovacijų agentūros ekspertai, kurie turės parengti išvadą dėl projekto veiklų atitikties pramoniniams tyrimams ir bandomosioms taikomosioms veikloms, taip pat dėl projekto veiklų rizikų.

K. Motiejūnas atkreipia dėmesį, kad valstybės pagalba „Perspektyvos“ paskolų atveju bus teikiama pagal du reglamentus. Paskolos MVĮ ir didelėms įmonėms, kai finansuojamos veiklos apims pramoninius tyrimus ir (ar) bandomąsias veiklas, galės būti teikiamos vadovaujantis Bendrosios išimties reglamento nuostatomis. O MVĮ, vykdančioms pramoninius tyrimus, bandomąsias ir inovacines veiklas, finansavimas galės būti skirtas pagal De minimis reglamento nuostatas.

Paraiškas gauti paskolą verslo atstovai jau gali teikti INVEGAI el. paštu info@invega.lt. Priemonei „Perspektyva“ įgyvendinti iš viso skirta iki 20 mln. Eur iš INVEGOS valdomo Inovacijų skatinimo fondo lėšų, tačiau jeigu priemonė bus paklausi, jai skirtas biudžetas bus persvarstomas.

Daugiau informacijos apie priemonės sąlygas ir prašomus pateikti dokumentus - INVEGOS internetinėje svetainėje.