Valdymo koordinavimo centras INVEGOS strateginiam planui skyrė aukščiausią įvertinimą

Valdymo koordinavimo centras INVEGOS strateginiam planui skyrė aukščiausią įvertinimą

Valdymo koordinavimo centro (VKC) ekspertai, vertindami valstybės valdomų įmonių valdymą, nacionalinės plėtros įstaigai „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) ir patronuojamosios įmonės UAB „Kofinansavimas“ konsoliduotam 2023–2025 metų strateginiam veiklos planui skyrė aukščiausią – dešimties balų įvertinimą.

„Geopolitiniai aplinkos veiksniai neišvengiamai paliečia ir INVEGOS veiklą. O paraleliai vykstantys nacionalinės plėtros įstaigų konsolidacijos procesai veikia ir vidinį organizacijos gyvenimą. Todėl šioje itin dinamiškoje aplinkoje turime iššūkį tuo pat metu atliepti finansavimo rinkos poreikius, užtikrinti investicijas ekonominiam šalies augimui bei veikti taip, kad INVEGOS veikla nesustotų ir atitiktų valstybės keliamus lūkesčius įmonei. Todėl visų šių iššūkių kontekste, kad veiktume tikslingai ir efektyviai, mums, kaip nacionalinei plėtros įstaigai, labai svarbu susikoncentruoti į išsikeltus strateginius tikslus, uždavinius bei bendrą INVEGOS ateities viziją“, – apie kompleksišką įmonės veiklą pasakoja INVEGOS generalinio direktoriaus pavaduotoja Inga Beiliūnienė.

Šioje itin dinamiškoje aplinkoje turime iššūkį tuo pat metu atliepti finansavimo rinkos poreikius, užtikrinti investicijas ekonominiam šalies augimui bei veikti taip, kad INVEGOS veikla nesustotų ir atitiktų valstybės keliamus lūkesčius įmonei.

Pasak I. Beiliūnienės, sėkmės formulės nėra – yra tik tikslingas visos komandos darbas vardan bendro tikslo. Ir prideda, kad rengiant strateginį veiklos planą labai svarbu aiškiai suformuluoti strategines kryptis, kritiškai įsivertinti problemines sritis, galimas rizikas.

VKC, kaip teigiama organizacijos oficialioje svetainėje, Vyriausybės įsteigtas analitinis ir gerosios valdysenos principų įgyvendinimo centras, siekiantis užtikrinti nuoseklų ir profesionalų valstybės valdomų įmonių (VVĮ) valdymą. Centro vykdomos funkcijos apima platų VVĮ veiklos koordinavimo spektrą: nepriklausomų valdybos narių atranką, strateginių planų įgyvendinimo priežiūrą, analitinių ataskaitų rengimą ir VVĮ veiklos viešinimą, pagalbą formuojant VVĮ sektoriaus politiką bei konsultacijas gerosios valdysenos diegimo klausimais. VKC taip pat atstovauja Lietuvą EBPO valstybės nuosavybės ir privatizavimo praktikų darbo grupėje. Vienintelė VšĮ Valdymo koordinavimo centro savininkė yra valstybė.