Verslas jau gali teikti INVEGAI paraiškas kompensacijoms už darbuotojų testavimą

Verslas jau gali teikti INVEGAI paraiškas kompensacijoms už darbuotojų testavimą

Nuo šiandien, kovo 29 d., verslas jau gali teikti paraiškas nacionalinei plėtros įstaigai „Investicijų ir verslo garantijos“ (INVEGA) kompensacijoms už darbuotojų COVID-19 testus gauti. Kompensacijos bus skiriamos už nuo 2021 m. vasario 23 d. iki 2021 m. gegužės 31 d. patirtas tyrimų išlaidas.

„Šiai priemonei įgyvendinti yra sukurta visiškai nauja informacinė sistema. Stengėmės sukurti tokią aplinką, kad verslininkai galėtų greitai ir patogiai pateikti reikiamus duomenis ir dokumentus. Žinome, kad verslas jau nekantriai laukia kompensacijų, todėl esame pasiruošę ir sutelkėme didesnes pajėgas, kad paraiškos būtų vertinamos kaip įmanoma greičiau“, – sako INVEGOS generalinis direktorius Kęstutis Motiejūnas.

Testuoti darbuotojus gali visi smulkiojo ir vidutinio verslo subjektai (SVV), kurie sudarė sutartį su asmens sveikatos priežiūros įstaiga, turinčia teisę atlikti serologinius antikūnų tyrimus ir greituosius SARS-CoV-2 antigeno testus. Už vieną testą INVEGA kompensuos 12 eurų, jei testas kainuos mažiau – bus kompensuojama visa jo kaina. Testų rūšys, už kurias bus kompensuojamos išlaidos, gali būti: serologinis imunologinis tyrimas, kai nustatomi anti-S, anti-S1 arba anti-RBD IgG antikūnai prieš SARS-CoV-2, arba greitieji antigeno testai. Testai gali būti atliekami reguliariai su sąlyga, kad antikūnų testas bus atliekamas ne dažniau kaip kas 60 dienų, o antigenų testas – ne dažniau kaip kas 7 dienas ir ne rečiau kaip kas 10 dienų. Vienas darbuotojas galės testuotis ne dažniau kaip 4 kartus per mėnesį. Tinkamą testavimo dažnumą kontroliuoja asmens sveikatos priežiūros įstaiga, atliekanti testavimą.

Norėdami gauti kompensaciją, įmonė ar verslininkas INVEGOS informacinėje paraiškų sistemoje turės pateikti visus reikalingus dokumentus ir užpildyti paraišką, kurią kartą per mėnesį galės papildyti sukauptomis sąskaitomis faktūromis bei mokėjimus pagrindžiančiais dokumentais, tokiais kaip: mokėjimo nurodymas, banko sąskaitos išrašas, pinigų priėmimo kvitas ar kasos pajamų orderio kvitas. Paraiškos papildymas sąskaitomis ir mokėjimo dokumentais galės būti vykdomas ne dažniau kaip kartą per mėnesį. Priemonė bus teikiama pagal de minimis (nereikšmingos) valstybės pagalbos schemą, todėl prašymus kompensacijoms pildančios įmonės turi atkreipti dėmesį, ar per pastaruosius trejus metus nėra išnaudojusios de minimis valstybės pagalbos ir ar jos suma nesiekia 200 tūkst. eurų.

Kompensacijos bus išmokamos kartą per mėnesį – iki kito mėnesio, einančio po ataskaitinio mėnesio, 25-os mėnesio dienos. Paraiškas kompensacijoms gauti įmonės galės teikti iki birželio 30 dienos.

Finansinei priemonei „COVID-19 tyrimų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ įgyvendinti Ekonomikos ir inovacijų ministerija skyrė 30 mln. eurų. Už šias lėšas greitaisiais tyrimais ir testais galima bus testuoti apie 100 tūkst. darbuotojų, o vienas žmogus per tris mėnesius galėtų būti patikrintas 12 kartų.

Daugiau informacijos: http://invega.lt/verslui/visos-priemones/25/darbuotoju-covid-19-tyrimu-kompensavimas-35