Jauno verslo finansavimas. Kada kreiptis, kaip pasinaudoti ir kam sekasi?

Sukurta: 2017-06-13
BZN start informacija

Aptardamas verslumo skatinimo priemones, INVEGOS generalinis direktorius Audrius Zabotka, pristatomas kaip žmogus, kuriam rūpi Lietuvos verslo ateitis, jauno verslo forume #LAUNCH apžvelgė mikrokreditavimo, garantijų ir rizikos kapitalo investicijų galimybes jauniems verslams, norintiems plėstis ar pasinaudoti įvairesnėmis finansinėmis galimybėmis.

Gerosios praktikos pavyzdžiai

Jauno verslo forumo pranešėjas atkreipė dėmesį, kad INVEGA nėra įmonė be veido, nes už šio pavadinimo slypi 50 ekspertų komanda, teikianti lengvatinį finansavimą paskolomis, garantijas ir vykdanti verslumo skatinimo priemones rizikos kapitalo įmonėms. A. Zabotka pasidžiaugė, kad, pasinaudojus 2007–2013 m. struktūrinių fondų lėšomis iš Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos skirtų 14,5 mln. eurų paramos, finansavimą gavo daugiau nei 1,3 tūkst. jaunų įmonių, kurių amžius iki 12 mėnesių, be to, šios įmonės sukūrė daugiau kaip 3,5 tūkst. naujų darbo vietų. Džiugi žinia ta, kad 2014–2020 m. laikotarpiu, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai nusprendus pakartoti šios verslumą skatinančios priemonės vykdymą, skirta papildomai lėšų finansuoti jauniems verslams. „Mikrofinansavimas pripažįstamas kaip vienas iš gerosios praktikos pavyzdžių, nes suteikia galimybę steigti ne tik naujas įmones, bet ir darbo vietas“, – įsitikinęs A. Zabotka.

Rizikos kapitalas ir prioritetinės finansavimo grupės

„Šias lėšas galite naudoti vykdydami projektą, kuriuo tikite, ir jeigu galite pateikti argumentų kredito unijoms, kad tas projektas atsipirks, o paskola bus grąžinta“, – sako A. Zabotka.

Pasak pranešėjo, startuolių ir greitai augančių įmonių neįmanoma palyginti ir numatyti pinigų srautų, kai panaudojamos tam tikros finansinės priemonės, todėl tokie verslai laikomi labai rizikingais, o jų finansavimas vadinamas rizikos kapitalu. Anot INVEGOS generalinio direktoriaus, tinkami pareiškėjai, norintys pasinaudoti verslumo skatinimo priemone ir gauti mikrokreditus, yra labai mažos ir mažos įmonės iki 12 mėnesių arba fiziniai asmenys, veikiantys pagal verslo liudijimą arba įregistravę individualią veiklą. „Šias lėšas galite naudoti vykdydami projektą, kuriuo tikite, ir jeigu galite pateikti argumentų kredito unijoms, kad tas projektas atsipirks, o paskola bus grąžinta“, – sakė A. Zabotka.

Jauno verslo forumo pranešėjas atkreipė dėmesį, kad mikrokredito suteikimo priemonė turi įvairias prioritetines grupes: tai bedarbiai, vyresni nei 54 metų asmenys, neįgalieji, jaunimas iki 29 metų, moterys ir kuriantieji žaliąsias darbo vietas. INVEGOS generalinis direktorius pabrėžė, kad jauno verslo, prašančio kreditavimo, veikla turėtų būti vykdoma Lietuvoje arba ES valstybėse, tačiau nauda turi atitekti Lietuvai.

Garantija leidžia derėtis

Mikrokreditavimo tarpininkai – 43 kredito unijų konsorciumas, atstovaujamas Lietuvos centrinės kredito unijos, teikia mikrokreditus, t. y. paskolas iki 25 tūkst. eurų investicijoms ir apyvartinėms lėšoms. INVEGOS generalinis direktorius atkreipė dėmesį, jog kredito unijos gali nuspręsti, kad jauno verslo atliekama veikla yra pernelyg rizikinga, todėl gali prašyti papildomų paskolos grąžinimo užtikrinimo priemonių – užstatų. Tokiu atveju, imant mikrokreditą, galima pasinaudoti INVEGOS garantija.

Vis dėlto A. Zabotka atkreipė dėmesį, kad INVEGOS garantijos nesuteikiamos, jeigu įsigytas turtas gali būti naudojamas asmeniniams tikslams, planuojant paskolą panaudoti mokesčiams susimokėti, išskyrus pridėtinės vertės mokestį, arba paskoloms, skirtoms turimoms paskoloms refinansuoti. „Perkant turtą iš tėvų, laikoma, kad sandoris atliekamas su susijusiais asmenimis, todėl garantijos INVEGA nesuteiktų“, – sakė A. Zabotka. Nors suteikiama garantija kainuoja, tačiau ji mažina užstatų kiekį, reikalaujamą iš verslininko. „INVEGOS suteikiama 80 proc. garantija užtikrina, kad garantuota paskolos suma neturi būti padengta kitais užstatais. Gavus garantiją, mažėja rizika, kad negrąžinsite paskolos, todėl visas projektas laikomas ne tokiu rizikingu, todėl galima derėtis dėl finansavimo kainos – prašyti mažesnių paskolos palūkanų“, – sakė A. Zabotka.