Kviečiame tapti finansinės priemonės „Investicijos į žemės ūkio produktų perdirbimą“ finansų tarpininkais

Kviečiame tapti finansinės priemonės „Investicijos į žemės ūkio produktų perdirbimą“ finansų...

INVEGA kviečia kredito įstaigas teikti prašymus dėl lengvatinių paskolų teikimo pagal finansinę priemonę „Investicijos į žemės ūkio produktų perdirbimą“. 

Finansinės priemonės tikslas – didinti žemės ir maisto ūkio sektoriaus konkurencingumą, skatinant didesnės pridėtinės vertės žemės ir maisto ūkio produktų kūrimą. 

Paskolos teikiamos juridiniams asmenims, užsiimantiems žemės ūkio produktų perdirbimu, ir atitinkantiems tinkamumo kriterijus, nustatytus priemonės apraše. 

Kai paskola teikiama veiklą pradedančioms įmonėms, veikiančioms iki 3 metų, arba įmonėms, kuriose dirba iki 10 darbuotojų, paskolos gavėjui gali būti suteikta dotacija. 

Priemonės finansų tarpininkų atrankos sąlygų sąvadas

Priemonės finansų tarpininkų atrankos sąlygų sąvadas

Prašymai įvertinami per 30 darbo dienų nuo visų pateiktų ir tinkamai užpildytų dokumentų gavimo INVEGOJE dienos. 

Prašymų teikimo pabaiga – iki 2024 m. gruodžio 31 d

Prašymus finansų tarpininkų reikalaujama pasirašyti tik elektroninėmis priemonėmis ir atsiųsti elektroniniu paštu. Prašymus kviečiame teikti elektroniniu paštu: zuperdirbimas@invega.lt